sevda_1

18.07.2016, tarafından yazılı , ANSAMBLİLÄR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1401 KERÄ BAKILMIŞ

Kazayak küüyün “Sevda” ansamblisi 30 yaşında

Orak ayın 17-dä Kazayak küüyün “Sevda” ansamblisi 30 yaşını kutladı. Bu gözäl yıldönümünnän ilgili olarak Kazayaan parkında büük bir konţert hem kutlama yortusu geçti.

O günü “Sevda” ansamblisini kutlamaa deyni Kazayaka maasuz geldilär Gagauziya İspolkom predsedateli yardımcısı Olesä TANASOGLU, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın başı Vasilisa PETROVİÇ, akademik, poet hem “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru Todur ZANET, Gagauziyadan, Taraklı rayonundan hem Bulgariyadan artistlär.

Yıldönümü yortunun birinci payında musaafirlär kendi kutlama sözlerinnän “Sevda” ansamblisinin azalarına danıştılar hem kendi baaşışlarını verdilär. “Sevda” ansamblisi da kendi türkülerini insannara çaldı.

Yortunun ikinci payında başladı Kazayak 1-ci Halklararası “Sevda dalgaları” festivali, angısında pay aldılar çalgıcılar hem artistlär Beşalma, Kıpçak, Tomay hem Albota küülerindän, Kişinev kasabasından hem Bulgariyadan.

Kazayak “Sevda” ansamblinin 30-cu yıldönümü hem Kazayak 1-ci Halklararası “Sevda dalgaları” festivalin çerçevesindä küüyün parkında çeşitli sergilär kuruldu hem gösterilär yapıldı, gagauz imeklerin sergisi hem satışı oldu.

Not. “Sevda” ansamblisini 1985-ci yılda kurdu gagauz dilindä üüredici, türkücüyka hem folklorcu Födora Borisovna DUKAL. Ansamblidä vardı 10 kişi. Onun ilk adı – “Sefa”. 1986-cı yıldan beeri büünkü günädän “Sevda” adını taşıyêr. 1990-cı yılda ansambliyä «Образцовый коллектив» adı verildi. Gagauziyadan kaarä “Sevda” ansamblisi kendi incäzanaatını gösterdi Moldovada, Ukraynada, Türkiyedä hem Rusiyada.

BİR CUVAP YAZIN