fedor-marinoglo_

05.02.2015, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1377 KERÄ BAKILMIŞ

KDU bibliotekası Todur MARİNOGLUyu okuycularlan buluşturdu

Küçük ayın 3-dä Komrat Devlet Universitetın bibliotekasının zaametçileri, gagauz filologiya kafedrasının üüredicileri hem stedentlär buluştular anılmış gagauz yazıcısınnan hem poetlan Todur MARİNOGLUylan.

Buluşma yazıcının 60-cı yıldönümünä adanmıştı. Hazırladı o buluşmayı Komrat Devlet Universitetın bibliotekasının zaametçileri. Buluşma için hazırlandı maasuz bir stend, neredä sergilendi yazıcının kiyatları hem başka yaratmakları, ani ilgiliydilär Todur MARİNOGLUnun jurnalistika çalışmalarınnan da. Gösterildi slayd-şou.

Buluşmada Todur MARİNOGLU annattı kendi küçüklüü için hem yaratmak yolu için. Okudu yaratmaklarını hem, büük havezlän, sesledi nicä onnarı okudular salonda bulunan gençlär.

Bundan kaarä kendi peetlerini yubilera okudalar uşaklar da. O peetlär için kendi bakışını açıkladı yubilär.

Buluşma pek meraklı geçti hem uzun vakıt sürttü. Ama o derin bir iz braktı hepsindä kim o günü bulundu burada.

Buluşmak bölä meraklı geçsin deyni, onun hazırlamasında biblioteka zaametçilerinä çok yardımnar hem faydalı nasaatlar verdi KDU bibliotekanın direktoru Vera Petrovna ÇİMPOEŞ.

Larisa ÇAKİR,
bibliotekasının zaametçisi

Foto – gagauzmedia.md

BİR CUVAP YAZIN