Filiog1

07.02.2014, tarafından yazılı , LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1555 KERÄ BAKILMIŞ

KDU bibliotekasında peetçiylän buluşmak

Sıklaştı toplantılar Komrat Devlet Univetrsitetin bibliotekasında. Ardı ardına yazıcılarlan buluşmaklar gençleri da kızıştrêrlar yaratmak yoluna. Te Küçük ayın 5-dä da KDU bibliotekasının salonunda geçti buluşmak anılmış gagauz peetçisinnän Vasiliy Filiogluylan.

Bu toplantı geçti sıcak bir atmosferada hem üüsek uurda. Hazırladı hem götürdü buluşmayı bibliotekacı Larisa Çakİr, ama bibliotekanın kalan işçileri da çok yardımcı oldular kendi bilgilerinnän.

Birbuçuk saadın içindä vardı nicä diil sade tanışmaa peetçinin yaratmalarınnan, ama koymaa soruşları, angıları verdilär kolaylık okuyculara taa islää annamaa peetçiyi, onun yaşamak hem yaratmak yolunu. Bir eni haber pek şaştırdı gençleri. V.Filioglu ilk şiirlerini yazarmış gagauz dilindä (çoyu yazıcıların ilk şiirleri rus dilindä yazılmış) hem şindi da yazêr sade gagauz dilindä.

Kendi yıldönümünä avtor geldi baaşışlan okuyçulara – eni çıkan kiyadınnan “Hoş buluştuk”, angısını kısadan açıkladı katılannara. Buluşmak halizdän yortu oldu.

Bu yortuylan yazıcıyı kutladılar Gagauziyanın kultura Upravleniyasının zaametçisi Evgeniya Lülenova, gagauz bard türkücüsü Födor Kiroviç hem başkaları.

Çok sevindirdilär peetçiyi da, pay alannarı da, bizim genç yazıcılarımız Elena Mokanu, Alla Büük, angılar geldilär diil sade kutlamaa şairi ama paylaşmaa kendi yaratmalarınnan, bekleyip yazıcıdan bir ii nasaat.

Maasus buluşmaya deyni bibliotekacılar hazırladılar bir sergi V.Filioglunun yaratmalarınnan hem gazetalardan avtor için publikaţiyalarlan.

Toplantının bitkisindä gençlär büük havezlän dizildilär peetçidän aftograf almaa. Herkezi bu salondan çıktı dolu duyguylan, dolu sevgiylän, dolu üüreklän.

Larisa ÇAKİR, bibliotekacı

BİR CUVAP YAZIN