kdu_1_1

26.02.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 86 KERÄ BAKILMIŞ

KDU-nun 31 yılı erinä, neçin sa 30 yılı kutlandı

1990-cı yılın Orak auın (iyül) 22-dä Gagauz Halkın Üstolan Syezdın III-cü toplantısında Gagauzlar, kendi milli simvollarından Milli Gimnadan hem Milli Bayraktan kaarä, kurdular kendi Milli Universitetını da, angısının temelindä büüm işleer Komrat Devlet Universitetı.

2021-ci yılın Küçük ayın 11-12 günnerindä Komrat Devlet Universitetında, neçin sa, universitetın 31-ci yldönümümü erinä 30-cu (???) yıldönümünü kutladılar.

Kutlamaların birinci günündä oldu yortulu toplantı, angısı başladı Moldovanın hem Gagauziyanın gimnalarından. Ama Komrat Devlet Universitetın kendi Gimnası, angısını yazdılar poet – Todur ZANET hem kompozitor – İlya FİLEV hem angısı Universitet tarafından ofițial kabledildi, neçin sa çalınmadı.

Kutlamaların toplantısında, universitetın zaametçilerindän kaarä,  pay aldılar: Moldova Respublikası üüredicilik, kultura hem aaraştırma ministrusu Liliya POGOLAŞ, Moldova Prezidentın üüredicilik hem aaraştırma uurunda danışmanı Liliana NİKOLOESKU-ONUFREY, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA, Komrat Primarı Sergey ANASTASOV,  Türkiye Respublikasının Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, Moldovada kimi büükelçilär hem kimi Universitetların rektorları.

Toplantının açılış nasaatını yaptı hem sora kutlama baaşışlarını kabletti Komrat Devlet Universitetın rektoru Prof. Dr. Sergey ZAHARİYA.

Butün kutlama zamanında sțenada bulundu Gagauziyanın “Semön POMETKO” adına “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisi.

Küçük ayın 12-dä kutlamalar onlain Halklararası bilim-praktika konferențiyasınnan başarıldı.

BİR CUVAP YAZIN