birinci_dunne_cengi_kiyadi

25.05.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, GAGAUZLARIN İSTORİYASI, İSTORİYA BÖLÜMÜ, 1145 KERÄ BAKILMIŞ

KDUda oldu I-ci dünnä (imperialistiçeskiy) cengindä (1914-1918 y.y.) pay alannar için kiyadın prezentaţiyası

Hederlez ayın (may) 24-dä, Komrat Devlet Universitetında, KDU bibliotekasının çalışmalarınnan, oldu prezentaţiya Svetlana KAPANCInın «Гагаузы и болгары Бессарабии в Первой мировой войне 1914-1918 гг kiyadına, ani annadêr I-ci dünnä (imperialistiçeskiy) cengi (1914-1918 y.y.) için hem açıklêêr gagauzların pek saklı bir istoriya sayfasını.

Kiyat için annadarak Svetlana KAPANCI açıkladı, ani “bu kiyadı hazırlamaa neeti yokru. Ama açan 2013-cü yılda başlattı proektı «Восстановление и сохранение памяти об участниках Первой мировой войны 1914-1918 гг. из Гагаузии – «Память забытой войны», annadı, ani iş pek maanalı hem geniş bir iş.

Canabisi bildirdi, ani danışmış “Russkiy mir” Fonduna yardım için, da buradan gelän yardımnan hem insannarın, devletin, cümne kuruluşların katkısınnan bu kiyadı hazırlamaa becermiş.

Kiyadın tanıtımında KDU bibliotekasının başı Vera ÇİMPOEŞ bildirdi, ani maasuz bu prezentaţiya için hazırlandı sergi da.

Prezentaţiyada pay aldılar bilim hem kultura insannarı, yazıcılar, istoriyada üüredicilär, cümne insannar.

Not. I-ci dünnä (imperialistiçeskiy) cenginä ozamankı Rusiyanın Basarabiya guberniyasından, neredä gagauzlar da yaşardılar, 300 000 kişidän zeedä insan alındı.

BİR CUVAP YAZIN