KDU_romin_dili

21.03.2016, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1129 KERÄ BAKILMIŞ

KDUda romınca üüredeceklär, ama angliyca aracılıınnan

Baba Marta ayın 17-dä Komrat Devlet Universitetın Romıniya Habrcilik Merkezindä romınca lekţiyaların açılış sırası oldu. Bu lekţiyalarda KDU sturdentlarına hem dışardan isteyennerä olacek kolaylık üürenmää romın dilini hem romınnarın kulturasını, bildirer Moldovada Romıniya büükelçilii.

Lekţiyaların açılış sırasında pay aldılar Romıniya Büükelçilisi Marius LAZURKA (Lazurca), KDU rektoru Zinaida ARİKOVA, Komrat primarı sergey ANASTASOV, romıniyadan pedagog Prof. Dr. Ovidiu İVANCU.

Bundan kaarä açılış sırasına katıldılar Gagauziya İspolkomun dış ilişkilär Upravleniyanın azaları, Kaulda Romıniya başkonsulu Anka KORFU (Corfu), Romıniyanın Galaţ kasabsının Dunarea de Jos Universitetın temsilcileri, KDU studentları hem pedagogları, Komrat ”Mihai Eminescu” teoretik liţeyin üüredicileri.

Baba Marta ayın 31-dän hepsi kim siteer var nicä bu lekţiyalara yazılsınnar. Çiçek ayın 1-dän lekţiyalar başlayacek.

Bir iş lääzım hepsi bilsin:  KDUda romınca üüredeceklär, ama angliyca dilin aracılıınnan.

Foto – http://chisinau.mae.ro/

BİR CUVAP YAZIN