tanasoglu_demirel

11.08.2020, tarafından yazılı , BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ, CÜMNE BÖLÜMÜ, 1036 KERÄ BAKILMIŞ

KDUya Prof. Dr. Dionis TANASOGLUnun erinä Stepan TOPALın adını koymaa isteerlär

Maamilä surat Gagauz Respublikasının ilk Prezidentı olduu için, Gagauziya Halk Topluşu (GHT) teklif eder vermää Komrat Devlet Universitetına Komrat komunist partiyasının rayon komitetın azasının Stepan TOPALın adını.

Bilmeerim, vardı mı GHTnın dooruluu bölä bir teklif yapmaa, sormadaan Komrat Devlet Universitetına kolektivına, rektorluuna hem gagauz bilim insannarın cümnesinä? Sanêrım, ani yoktu.

Stepan TOPAL islää bir adamdı, ama 32 yıl geeri “Gagauz Halkı” milli akıntısının içinä komunist partiyasından yollandı hem taa Gagauz Respublikası prezidentliinädän hem Gagauz Respublikasını yok etmeyincä taa son günnerinädän o partiya onu elindän götürdü hem yukarı kaldırdı.

Stepan TOPAL islää bir stroiteldi, ama bilimnän ilişkisi yoktu. Onuştan onun adını Universiteta vermää yannış olacek. Var nicä bir PMKya, bir sokaa, bir yapıya vermää, ama Komrat Devlet Universitetına lääzım verilsin bir bilim adamın adı, ani bu Universitetta gagauzluu kaldırdı. O adam da – Prof. Dr. Dionis TANASOGLU, büük türkolog hem gagauzolog, gagauz dilini ayaa koyan hem üüsekliklää kaldıran insan, ani KDUnun rektoru oldu hem, rektor olarak, Universitetı kaldırdı.

Not. Saygılı Komrat Devlet Universitetın rektoru Dr. Sergey ZAHARİYA bu yazıyı KDUya Prof. Dr. Dionis TANASOGLU adını vermäk için ofițial teklif sayın.

Akademik hem poet Todur ZANET, Gagauz Millli Gimnanın avtoru

PATRETTÄ: Universitetın rektoru Prof. Dr. Dionis TANASOGLU giidirer Türkiye 9-cu Prezidentına Süleyman DEMİRELä Universitetın “Doktor Honoris Causa” doktorluk mantiyasını hem verer bu şannı adın Diplomasını. Komrat baş kasabasının “Drujba”kinoteatusu, 02.06.1994 y.

Foto: Todur ZANETin

BİR CUVAP YAZIN