azerbaycan_protest_22

10.08.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 165 KERÄ BAKILMIŞ

Kendisini Azerbaycanın dostu gösterän Moldova Armeniyaya siläh yolladı

Azerbaycan Minval.az saytına dayanarak, Moldovanın NOI.md saytı bildirdi, ani Moldovanın ofşor kompaniyaları Armeniyaya siläh yollamasında pay aldılar.

Bu iş için yazarak, Minval.az habercilik-analitika portalı, urguladı, ani, üzä çıktı o, ki bu yılın Orak ayın (iyül) 12-16 günnerindä Armeniya tarafından Azerbaycanın Tovuz rayonunda yapılan silählı provokațiyalarda atılan snarädların (bu snarädlardan öldürüldü 1 azerbaycan generalı, 12 askeri hem 1 țivil insan) bir payını Armeniya Moldovanın yardımınnan satın almış Serbiyadan hem yollanmış onnarı Armeniyaya.

Konuyu açıklayan Elşad MAMEDLİ Minval.az saytında açıklêêr, ani 2019-cu yılın Ceviz (sentäbri) ayından 2020-ci yılın yazına kadar Serbiyanın Valyevo kasabasının “Kruşnik” zavodundan satın alınmış minomötlar, raketa mehanizmalarını hem reaktiv snarädları da onnar, Moldova yolunnan, Armeniyaya yollanıp, silählı çatışmada kullanılmış.

Bu silählar ilktän satılmış Moldovanın “Ungeni-Biznes” serbest ekonomika zonasında bulunan ofşor kompaniyasına, sora da, ofşor malı olarak, eroplannan Serbiyadan Moldovaya getirilmiş. Ungendä registrațiyadan sora, bu silählar götürülmüş Moldovanın Halklararası Curculeşti serbest portuna. Bu porttan da, Moldova tamojnesinin damgasınnan, silählar er hem deniz yollatınnan Armeniyaya yollanmışlar.

Aaraştırmanın avtoru Elşad MAMEDLİ şaşêr ona, ani “Kendisini Azerbaycanın dostu gösterän Moldova bölä ayıp adımnarı yapêr!” hem ortaya atêr fikiri, ani, allelem, bölä devletlerä karşı, ani Armeniyaya bu türlü jestlar, düşünmedik hem uygunsuz işlär yapêrlar, Azerbaycan kendi ilişkilerini enidän inceleyecek.

Azerbaycan presası bildirer, ani Serbiyanın alış-veriş, turizm hem telekomunikațiya ministrusu Rasim LÄİÇ (Rasim Ljajić) tanımış onu, ani Armeniyaya siläh satıldı.

Lääzım urgulamaa, ani Moldovada armän lobisi pek kuvetli: Moldova prezidentı İgor DODONun başta olduu Soțialistlär partiyasından Moldova Parlamentın deputatı oldu hem var Moldova armännar obşçinasının başı Gayk VARTANÄN, İgor DODONun danışmanı da oldu hem var Gayk VARTANÄNın kardaşı Êrnest VARTANÄN.

Bu iki kişiyi Moldovada Azerbaycanın Büükelçisi Gudsi Dursun oglu OSMANOV kabaatlı buldu onda, ani Orak ayın (iyül) 22-dä Moldovalı azerbaycannıların silählı çatışmaya Armeniyaya karşı protestında armän obşçinası hem azerbaycan kongresi arasında düüşü başlattılar.

Not. Moldova kuvetleri bu saadadan konuylan ilgili taa hiç bir açıklamak yapmadılar.

Patret: Ольга Гнаткова / NewsMaker.

BİR CUVAP YAZIN