kipcak_klise_baasis

15.02.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 438 KERÄ BAKILMIŞ

Kıpçak küüyün eni klisesinä Rusiyadan baaşış

Küçük ayın 15-dä Moldovada Rusiya Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN getirdi Kıpçak küüyün eni klisesinä Rusiyadan baaşış – klisenin ömüründä kullanan tertipleri hem ikonaları.

Küüyün primarı Oleg GARİZAN hem klisenin popazları şükür ettilär Rusiya Büükelçisinä hem Moskvanın pravitelstvosuna bu paalı baaşışlar için.

Maasuz baaşışları kabletmää deyni, klisenin popazları Ay-boba Vitaliy hem Ay-boba Födor o günü liturgiyayı okudular.

BİR CUVAP YAZIN