kurtcu_ копия

19.12.2017, tarafından yazılı , KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 921 KERÄ BAKILMIŞ

Kırmızı kartofi da olmaz bu gündä imää…

Odesa bölgesinin gagauz kultura Merkezindä bakıldı Ay Varvarayı günü. Bu yortunun bakılması Merkezimizdä artık bir adetä döndü hem o gündä el ustalıımızı göstermää savşêrız.

Yıl-yıldan ustalık aylemiz genişlener. Büün bizä katıldı taa iki genç usta: Valentina hem Lüdmila. Onnarın zanaatları diil baalı gagauz halkın zanaatlarınnan, ama sevindirer, ani gagauzların genç evlatboyları, zamannara görä, kendilerinä zanaat bulêrlar da çalışêrlar. Kendi yaratmalarınnan onnar sevindirerlär dolayandakıları, gözellederlär yaşamayı.

Varvara günü sıramızda Lüdmila tınıştırdı bizi eni bir zamandaş zanaatınnan – “İplik grafikası”(«Нитяная графика»). Gözäl bir zanaat, isteerim sölemää! Master-klas da gösterdi. Birär balıcak yaptık. Sora nicä uşak sevindik, ani biz dä becereriz bu grafikada çılışmaa. Valentina sa gösterdi nicä türlü işleri, angılarını kullanıp sıbıdêrız, var kolaylık taa bir kerä kullanmaa, donadıp onnarı, bulup onnar eni er yaşamakta.

Yortumuzda taa bir meraklı tanıtım oldu. Biz üürendik aşıklan oynamaa. Bu oyun için annattı Viktoriya. Halizdan bu bir merklaı oyun. Onda oynayan gösterärdi becerikliini, açık gözlüünü, meraklıını.

Adetça kurduk sofrayı da tatlı-tatlı idik oruç imeklerini. Nekadar datlı bu oruç imekleri hem nekadar soy onnardan var nicä yapmaa…

Günü gözäl geçirdik. Soframızda yoktu sadä kartofi… O kär düşmeer da olsun. Büün olmaz imaa kırmızı kartifi, deyni hastalanmamaa kızamak hastalıınnan.

Bu da bir evelki adet.

Olga KULAKSIZ, Odesa bölgesinin gagauz kultura merkezin başı

BİR CUVAP YAZIN