kirsovo_anmak_avsami (9)

11.07.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 411 KERÄ BAKILMIŞ

Kirsovoda (Baş küüyü) raametli muzıkantları andılar

Orak ayın (iyül) 6-da Gagauziyanın Baş küüyündä (Kirsovo) büük bir konțertlän andılar bu küüyün raametli muzıkantlarını, artistlerini hem kinomehanniklerini.

Başta Kirsovo (Baş küüyü) primarı Sergey SAPUNCI küüyün Kultura Evinin sțenasından kısa bir sözlän danıştı zalda bulunannara, anarak hepsi raametli olan kirsovolı muzıkantları, artistleri hem kinomehannikleri.

Sora üç saatlık bir konțerttä sțenadan sırayca sölendi hem anıldı bu küüdä duan, yaşayan hem sora da raametli olan muzıkantlar, artistlär hem kinomehanniklär. Belliki, bu sırada başta bulundu Moldovanın kıymetli halk artistleri İon BASS hem Nikolay SULAK.

Hepsi bu insannarı anarak, Baş küüyü (Kirsovo) artistleri Elizaveta PANAİTOVA, Aleksandr KRİSTİOGLU, Sergey SAPUNCI, İvan KRİSTİOGLU hem başkaları hem da o avşam burayı musaafir olan Kongaz küüyün artistleri Yuliyä ARNAUT, Elena PAÇİ, Valentina hem Mihayıl YASIBAŞlar, Mihayıl PAÇİ sțenadan rusça, bulgarca hem gagauzça türkü çaldılar. Erindeki örnekli ansambli “Laalä” (öndercisi – Mariya Georgievna DOBRİOGLU) moldovan, ukrayin, rus hem gagauz oyunnarını gösterdi.

Bir ara Kirsovo (Baş küüyü) primarı Sergey SAPUNCI sțenaya çaardı zalda bulunan “Baş küüyü – Kirsova” türkünün (ani artık oldu bu küüyün gimnası gibi) avtorlarını Todur ZANETi hem İliya FİLEVı. Canabisi açıkladı, ani primariyanın Sovetinin 2017-ci yılın kararınnan bu iki insana “Kirsovo şannı musaafirleri adı verilmiş” da, baalayıp şiritleri, kutladı onnarı. Bundan sora Elizaveta PANAİTOVA hem Aleksandr KRİSTİOGLU çaldılar bu türküyü.

Konțertın sonunda zalda bulunannar aykta bir susmak minudunnan andılar hepsini raametlileri, kimin adı sțenadan sölendi hem diil salt onnarı.

Bütün avşam muzıka hem spețefektlar pultunda çalıştı Vasiliy DRAGAN.

kirsovo_anmak_avsami (1)
kirsovo_anmak_avsami (2)
kirsovo_anmak_avsami (3)
kirsovo_anmak_avsami (4)
kirsovo_anmak_avsami (5)
kirsovo_anmak_avsami (6)
kirsovo_anmak_avsami (7)
kirsovo_anmak_avsami (8)
kirsovo_anmak_avsami (10)

BİR CUVAP YAZIN