resim_serg_etnomuzey

18.01.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BÖLÜMÜ, 867 KERÄ BAKILMIŞ

Kişinevda “Gagauz resimcileri” resim sergisi

Büük ayın (yanvar) 17-dä Moldova Respublikasının etnografiya hem istoriya milli muzeyindä “Gagauz resimcileri” adlı resim sergisi açıldı. Onu hazırladılar Moldovada Türkiye Respublikasının Büükelçilii, Moldova Respublikasının etnografiya hem istoriya milli muzeyi hem “Gagauziya resimcileri birlii” adlı Cümne Birlii.
resim_serg_etnomuzey (1)

Serginin ofiţial açılışını yaptı Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ. Sora söz tuttular Moldovanın Kultura, Aydınnatmak hem Aaraştırma ministerliin devlet sekretari Andrey KİSTOL hem da Moldova Respublikasının etnografiya hem istoriya milli muzeyin direktoru Petru VİKOL.
resim_serg_etnomuzey (2)

Bir aftanın içindä muzeyä gelän insannarın kolaylıı olacek tanışmaa “Gagauziya resimcileri birlii” adlı Cümne Birliinä girän gagauz resimcilerinin Georgiy ANDRİEŞin, Radion ANGELÇEVın, Mihail ARABACInın, Praskovya BEJENARın, Nadejda LEVÇENKOnun, Dimitri NOVAKın (Ayoglu) hem Andrey YIVARLAKın yaratmalarınnan.

“Gagauz resimcileri” resim sergisinin açılış zamanında Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ hem canabisinin eşi Günay KILIÇ katılannara koktel verdilär.

PATRETLERDÄ: Açılış sözünü tutêr Andrey KİSTOL.

Resimci Praskovya BEJENARın yaratmalarınnan tanışêrlar (soldan) T.C. Kişinev Büükelçiliin 3-cü sekretarları Ümran ÇATMA hem Esra ŞEN, hem da Kongaz S.Demirel Türk-Moldovan Liţeyin direktoru Funda TÜFEKÇİ.

Serginin plakatı.

BİR CUVAP YAZIN