Kisinev_Hederlez_5

10.05.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1008 KERÄ BAKILMIŞ

Kişinevda insan önündä “Hederlez” bakıldı

Hederlez  ayın (may) 7-dä Kişinevun Ştefan Çel Mare parkında (eski adı A.Puşkin parkı) gagauzlar insan önündä “Hederlez” yortusunu kutladılar.

Bu yortu olsun deyni çalıştı BMT (Birleşik Milletlär Toplumu) ofisın yardımınnan Etnikararası birleşmäk gençlik grupası, Türkiye Kişinev Büükelçilii, Gagauziyanın İspolkomu hem Moldovanın gençlik hem sport ministerlii.
Kisinev_Hederlez_3

Yortuyu hazırlayannar annattılar insannara ne o “Hederlez”, neçin o pek bakılêr gagauzlarda hem bütün türk dünnäsında.

“Hederlez” yortusuna gelän insannarın kolayı oldu taa derindän tanışmaa gagauzların adetlerinnän hem sıralarınnan. Zerä yortu çerçevesindä türlü sergilär yapıldı hem milli imeklärlän hem içkilärlän musaafirlär konaklandı hem ikram edildi.

Belliki, nicä düşer büük yortuda, park içindä gagauz türküleri çalındı hem horuları oynandı.

BİR CUVAP YAZIN