dipl+2

09.09.2013, tarafından yazılı , LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1752 KERÄ BAKILMIŞ

Kiyat Salonun premiyaları verildi

Harman ayın (avgust) 30-dan Ceviz ayın (sentäbri) 3-dän Kişinevun Milli Bibliotekasında XXII-ci Halklararası Kiyat Salonunu gecti.

Salonda pay aldılar 18 devlettän basım evleri. Onnar sergiledilär 6 bin kiyat. İsteyennerä deyni kiyatlar yarı paaya satılardılar.

Adetä görä, çalışma günün sonunda Salonun premiyaları verildi. 6 bin kiyadın arasından sade yaklaşık 150 taanesinä premiyalar verildi. O premiyaları gagauz avtorları da kabletti.

Moldovanın üüredicilik Ministerstvosunun premiyası verildi Todur ANGELİya “DIKŢIONAR ROMÂN-GAGAUZ” sözlüü için.

“Çevirmäk için” premiya verildi Todur ZANETä Mihai EMİNESCUnun “Luçafar” poemasının çevirmesi için.

“Etno” premiyası laureatları arasında premiyayı kablettilär: Todur ZANET, “Koorlaşmış ateş” kiyadı için; Vlad-Demir KARAGANÇU “Pelin amar în Bugeac” hem “Candan fikirlar” kiyatları için.

BİR CUVAP YAZIN