Tozi

04.08.2016, tarafından yazılı , ANSAMBLİLÄR, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1284 KERÄ BAKILMIŞ

Kliselerä yardım için “TOZİ” grupasından hayırlı konţertlär

“Yardım edelim kliseyä, Allaa da yardım edecek bizä” – bu sözlär altında Gagauziyanın “TOZİ” êstrada grupası hazırlêêr iki hayırlı konţert. Bu konţertlerdä toplanan paralar, yardım olarak, kleselerä verilecek.

İlk “Yardım edelim kliseyä, Allaa da yardım edecek bizä” konţertı olacek Harman ayın 26-da Valkaneş kasabasının Kultura Evindä. Burada toplanan paralar verilecek Valkaneş kasabasının «Покрова пресвятой Богородицы» klisesinä. Bu klisenin kubeelerini koymaa deyni para etişmeer.

İkinci konţert da olacek Harman ayın 27-dä Ütülü küüyün Kultura Evindä. Buradan toplanan paralar verilecek Ütülü küüyün «Святителя Афанасия Великого» klisesinä. Bu klisenin Aydimusunun ikonalarının enilenmesi lääzım yapılsın.

“TOZİ” êstrada grupasından kaarä bu konţertlerdä lääzım pay alasınnar anılmış hem genç artistlär Valentin ORMANCI, Vitaliy MANJUL, Pötr PETKOVİÇ, Olesä JELEZOGLU, Nasti LEVÇENKO, Valkaneştän “Yıldızlar” oyun ansamblisi, Kişinevdan VJ Dimon.

İki konţertä da giriş biletlerin paaları – 15 ley.

PATRETTÄ: “TOZİ” êstrada grupası – Olesä TOPAL hem İrma ZABUN.

BİR CUVAP YAZIN