OLYMPUS DIGITAL CAMERA

30.12.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 511 KERÄ BAKILMIŞ

“Köklenmiş duygular” kiyadına prezentațiya

Kırım ayın (dekabri) 18-dä Komrat Regional bibliotekasında oldu prezentațiya “Köklenmiş duygular” literatura kiyadına, angısının avtorları Galina SİRKELİ hem Aleksandra MARİNOVA oldular.

Bu iki insan Komrat “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecında gagauz dilindä hem literaturasında üüredici olarak işleerlär hem, kendi bilgilerini peetlerä, prozaya hem dramaturgiyaya aktarıp, bu kiyadı hazırladılar.

Prezentațiyada pay aldılar kolecın üürencileri, kiyadın avtorları, kiyadın redaktoru Mariya TANASOVİÇ, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA , “Pontos” basım evin direktoru Marçela MARDARE, kiyadın baş sözünün avtoru akademik hem yazıcı Todur ZANET, “Vesti Gagauzii” gazetanın redaktoru Alla BÜK. Götürdü prezentațiyayı Regional bibliotekasının direktoru Mariya NEDÄLKOVA.

Prezentațiyada nasaat edennär hepsi urguladılar, ani Galina SİRKELİnin hem Aleksandra MARİNOVAnın “Köklenmiş duygular” kiyadı pek faydalı olacek okuyculara, studentlara hem üüredicilärlän üürencilerä.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

BİR CUVAP YAZIN