Gagauziya_1_gun (1)

06.01.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 720 KERÄ BAKILMIŞ

Koladamız kutluca olsun!

Paalı hem saygılı okucularımız Kolada yortumuz kutluca olsun!

Allaa versin hepsimizä saalık, uzun ömür, mutlulk, selmet kısmet hem bereket!

Evlerinizdä raatlıklan hem annaşmak olsun. Arda kalsın hempsi zorlar hem kahırlar.

Saalık Allaa versin!!!

BİR CUVAP YAZIN