Komediya

13.04.2013, tarafından yazılı , ANALİTİKA BÖLÜMÜ, 2690 KERÄ BAKILMIŞ

Komediya… hem tragediya… Bizim tragediyamız…

Gagauz kulturasının üstündä genä çakêr hem gürleer!

Bu yıldırımnar gençicik gagauz teatrusuna urdı hem yok etti onu er üzündän! Gagauziyanın hem gagauzların 15 yıllık “Mihail ÇAKIR” adına Gagauz Milli Teatrusu raametli oldu.

Etiştirämedik biz 2012-ci yılın Kırım ayında (dekabri) sevinmeliklän yazmaa, ani Çadır kasabasında büük şenniklän karşıladılar hem kutladılar “Mihail ÇAKIR” adına Gagauz Milli Teatrusunun 15-ci yıldönümünü, nicä oradan geldi kara haber – “Mihail ÇAKIR” teatrusunu yok etmişlär.

Hem kim yok etmiş – teatrunun öndercisi Mihail KONSTANTİNOV hem teatrunun kolektivı.

Kollektiv karar almış “Mihail ÇAKIR” teatrusunu yok edip, onun erindä hem kırıntılarında eni bir teatru kurmaa hem vermää o teatruya “Dionis TANASOGLU” adını.

Bir şüpesiz urgulêêrız, ani yazıcı, poet, dramaturg hem profesor Dionis TANASOGLU halizdän bir büük adam, çok çalıştı gagauz teatrusu için. O hem aktörları hem rejisörları hazırladı. Teatru için pyesalar yazdı. O pyesaları sţenaya koydu. Bu büük adam kazandı hakkı, ani onun adına bir gagauz teatrusunun adını koymaa. Ama diil bölä ayıplıklan. Dionis TANASOGLU yaşayaydı, o kesin kabletmeyeceydi onu, ani onun adını gagauz teatrusuna bu türlü koysunnar.
Kimä geldi bu titsi fikir acaba, ani Mihail ÇAKIR duuma ayında onun adını taşıyan teatruyu yıkıp, o yıkıntılar üstündä “Dionis TANASOGLU” adına teatru açmaa?

Bıldır, “Mihail ÇAKIR” TEATRUSU 15 YILINI TAMAMNADI” adlı haberi başararkana bölä bir Not yazmıştık: “Mihail ÇAKIR” adına teatrunun taa kurulma günündän beeri üstündä hep kara bulutlar kaydı: ba para yok, ba aktör etişmeer, ba transport yok, ba teatruyu yok etmää karar alınêr. Ama Allaa teatruyu korudu. Allaa versin ileri da korusun, zerä… nicä bildirdi teatrunun öndercisi Mihail KONSTANTİNOV eni 2013-cü yıldan beeri teatrunun gelecää belli diil, zerä… “teatrunun para kökleri kesiler dä teatru genä yol üstündä kalêr”.

Bu yazıları Allaa işitmedi, bezbelli. Allaa koruyamadı “Mihail ÇAKIR” teatrusunu.

Şindi teatrunun öndercisi Mihail KONSTANTİNOV sayêr, ani teatrunun adını “Mihail ÇAKIR” adından “Dionis TANASOGLU” adına diişilmesi teatrunun para problemalarını çözecek. Sanmêêrım. Zerä ayozlu işläär, teatru sa iki katına ayozlu bir iş, pak ellärlän hem pak neetlärlän yapılêr. Burada sa bu yok. yazık.

Bir iş taa var nicä söliim: “Mihail ÇAKIR” adına teatrunun yok edilmesinnän gagauz teatruculuun istoriyasına hem kulturasına kara bir sayfa yazıldı.

Hiç inanmêêrım, ani “Mihail ÇAKIR” adına teatrunun kırıntılarının üstündä açılan sözdä gagauz teatrusu o gagauz teatrusu. Buna beni hiç biri inandıramayacek. Zerä “Dionis TANASOGLU” adına teatru kendi ilk premyerasını moldovan dilindä yaptı. Diil gagauz dilindä! Düşünün bir minutçaa: moldovan milli teatruları kendi ilk premyera spektaklisini gagauz dilindä yapêrlar, teatrularını gagauz dilinnän açêrlar…

Komediya… hem tragediya… bizim tragediyamız…

BİR CUVAP YAZIN