yimirta1

29.04.2014, tarafından yazılı , ANALİTİKA BÖLÜMÜ, 3492 KERÄ BAKILMIŞ

Komisiya angı yımırtayı yımırtlayacek: biyazı mı, karayı mı?

Açan 1994-cü yılda kabledildi “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakon Moldova parlamentının bununnan ilgili Kararında, başka işlerdän kaarä, yazılıydı, ani “bir ayın içindä Moldovanın Zakonnarını “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakona görä doorutmaa hem uygulamaa. Aradan 20 yıl geçti da bu iş başaşaa döndü. Ama hepsini sıravardı açıklayalım.

Siz bileersiniz, ani geçän ay Moldova parlamentın spikerı İgor KORMAN imzaladı bir izin, angısına görä Gagauziyaylan ilgili Moldovada ortak bir çalışmak grupası (komisiyası) kuruldu. O grupa lääzım incelesin taman o soruşları, ani 1994-cü yılda ortaya koyuldu. Soruşların arasında var Moldova Konstituţiyasını hem başka Moldovanın Zakonnarını “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakona görä doorutmaa hem uygulamaa.

Ama grupanın (komisiyanın mı?) Kişinevda taa ilk buşumasunda, Çiçek ayın (aprel) 15-dä, büülü işlär olmuş. Grupanın toplanyısından sora yapılan açıklamalardan, annêêrız, ani laf “yandan baktıynan yukardan geler, ani aşaadan bişey görünmeer” haliz dooru bir laf.

“İnfotag” haber agenstvosunun açıklamasına görä ortak çalışma grupanın ilk toplantısından sora Moldova parlamentın spikerı İgor KORMAN açıklamış, ani «Члены совместной комиссии парламента страны и Народного собрания Гагаузии обсуждали 15 апреля вопрос приведения закона об особом правовом статусе автономии в соответствии с законодательством Молдовы.»

Moldova spikeri urgulamış, ani “önemli diil nezaman komisiya işini başaracek, önemli o, ani bu işin faydalı sonucu ortaya çıksın”. Bu açıklama, bezbelli, onun için yapıldı, ani tezdä bu Parlament daalacek da eni Parlamenta kim ayırılacek sadä bir Allaa biler. O eni ayırılannardan da kimsey bişey soramayacek.

Komisiyanın ilk toplantısından sora, komisiyaya girän Gagauziya Halk Topluşun deputatları Sergey ÇİMPOEŞ, İvan BURGUCU hem Grigori LEYÇU Komratta bir preskonferenţiya yaptılar.

Deputat İvan BURGUCU orada açıkladı, ani “komisiyanın en büük uuru Moldovanın Zakonnarını hem norma aktlarını “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakona görä doorutmaa hem uygulamaa”.

İvan BURGUCU urguladı, ani “Bu komisiyanın faydalı çalışması için lääzım 3 iş yapılsın.

Birincisi Erinderki kuvetlär lääaım kendi norma aktlarını “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakona görä doorutsunnar.

İkincisi “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakona uymayan Moldovanın zakonnarını doorutmaa.

Üçüncüsü “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonunu Moldova Konstituţiyasının zakonu yapmaa.”

Nicä da olsa, komisiya (ortak çalışma grupa mı?) kendi ilk tanışmak toplantısını yaptı. Herliim bu komisiyaya “Komisiyalar zakonu” (açan komisiyalar kurulêr sadä işi battırmaa deyni) dokunmarsa, ozaman bekim bir biyaz yımırta yımırtlanacek. Bölä sa – kara da var nicä yımırtlansın.

Not. Çalışmak grupasına (komisiyaya) girän adları taa bir kerä açıklêêrız: Moldova parlamentın deputatları Dumitru DYAKOV (grupanın predsedateli), İurie ŢAP, Galina BALMOŞ, Vadim KOJOKARU hem Serdjiu SIRBU. Gagauziyadan bu grupada var GHT deputatları İvan BURGUCU, Födor GAGAUZ hem Georgiy LEYÇU. Bundan kaarä çalışmak grupasında bulunêrlar Moldova parlamentın Sekretariatın Baş yuridika upravleniyasının başı İon KRÄNGA, GHT başı yardımcıları Demyan KARASENİ hem Aleksandr TARNAVSKİY.

Anaktar sözlär : , , ,

BİR CUVAP YAZIN