komrat_sel (3)

06.07.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 71 KERÄ BAKILMIŞ

Komradın Yalpug tarafını yaamur bastı

Orak ayın (iyül) 5-dä bütün Moldovada büük yaamurlar yaadılar. Gagauziyada bu yaamurlardan en çok zarar oldu Komrat kasabasının Yalpug deresinin boyunda bulunan evlerä hem aullara.

Nicä bildirdi Gagauziyanın Üstolan durumnarına bakan kuruluşu yaamurlardan en büük zararlar oldular Komradın Yalpugskaya, Vinzavodskaya hem Hristo Boteva sokaklarında bulunan 17 evä. Onnarın çoyunun içi doldu suylan, bataklan hem türlü mındarlıklarlan. Bundan kaarä sellär bastılar aulları, maazaları hem garajları.

Gagauziyanın Üstolan durumnarına bakan kuruluşu urguladı, ani bu su hem bataklar Yalpug deresinin taşmasından gelmedilär, ama yaamurdan oldular, zerä sellär akamadılar bokluklan dolu kanallardan, angılarından su lääzımdı Yalpug deresinä aksın, da taştılar evlerin içlerinä.

Yaamurdan sora, evleri hem aulları bataktan hem mındarlıktan paklamaa deyni, ev saabilerinä yardıma geldilär komşuları hem Gagauziyanın Üstolan durumnarına bakan kuruluşun zaametçileri.
komrat_sel (2)
komrat_sel (1)

Patretlär: point.md, nokta.md, anasozu.com

 

BİR CUVAP YAZIN