Roshko_Ivan

23.02.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BÖLÜMÜ, 1102 KERÄ BAKILMIŞ

Komrat “D. SAVASTİN” resimci şkolasında altın hem bronz medali!

Latviyanın Yurmala (Jurmala) Resimci Şkolasında geçti XVI-cı Halklararası “I live by the Sea” (“Bän yaşêêrım deniz kenarında”) resimcilik zannatı konkursu, angısında pay aldılar 4-25 yaş arasında resimcilerin yaratmaları.

Bu konkursa katıldılar 20 devlettän zeedä genç resimcilär bütün dünnedän, başlayıp İndiyadan hem başarıp İrlandiyaylan. Bu devletlerin arasında, Latviyadan kaarä, vardılar Daniya, Germaniya, Polşa, Belorusiya, Rusiya, Ukrayna, Moldova hem başkaları.

Komrat resimci şkolasından bu konkursa 44 yaratmak yollandı, da onnarın ikisi medali kazandı. Altın medaliyi aldı bu şkolanın üürencisinin İvan ROŞKOnun (10 yaşında) yaratması, bronza medaliyi hem tanımak baaşışını da aldı Andrey MARKUnun (15 yaşında) yaratması.
Marku_Andrey

Eni medalilär kutluca olsun! Hem şükür Komrat “Dimitriy SAVASTİN” resimci şkolasının üüredcilerinä, ani vererlar kolayını bu uşakların talantları açılsın hem ilerlesin!

BİR CUVAP YAZIN