Gol_komrat_1

26.02.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 532 KERÄ BAKILMIŞ

Komrat gölünün tıynaanı su aldı

Küçük ayın 25-dä Komrat gölünün tıynaanı su aldı, da su selleri Yalpug deresinin çayırına hem kimi evlerä taştılar. Su altına kaldı 427 gektar toprak hem 9 evä zarar oldu.

Bildiriler, ani göldän 1 milion kubometradan zeedä su taştı. Bu sular Başalma, Kongaz hem Svetloe küülerinä dooru yollandılar.

Lafta var tezdä tıynaa enidän düzsünnär, ama lääzım ilktän sular aazalsın.

BİR CUVAP YAZIN