breansk_komrat

30.08.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1157 KERÄ BAKILMIŞ

Komrat hem Bränsk işbirlii hem kardaşlık annaşmasını imzaladılar

Harman ayın (avgust) 28-dä Rusiyanın Bränsk kasabasında imzalandı annaşma, angısına görä Komrat hem Bränsk kardaş kasabalar oldular hem onnarın arasında işbirlii kuruldu.

Annaşmayı imzaladılar Gagauziyanın baş-kasabasının Komratın primarı Sergey ANASTASOV hem Rusiyanın Bränsk kasabasının başı Aleksandr HLİMANKOV.

Nicä sayêr Sergey ANASTASOV: “Bu annaşmalar verecek kolayını Rusiyaya uur tutan ekonomikamızı ilerletmää.”

BİR CUVAP YAZIN