komrat_kultura_evi

14.10.2016, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1139 KERÄ BAKILMIŞ

Komrat kultura Evin 55-ci yıldönümü

Canvar ayın 13-dä Komrat kultura Evi kendisinin açılmasının 55-ci yıldönümünü kutladı. Bu kutlamak “Biss-Kvit” adlı yortulu bir konţertlän geçirildi, angısında pay aldılar Gagauziyanın “Evelki Düz Ava”, “Kadınca”, “İstar”, duet “Yasti” hem “Poläki Bucaka” ansamblileri hem da gagauz türkücüleri.

Kultura Evin yıldönümünü kutlamaa deyni burayı toplandılar Gagauziya Başkanı, Gagauziya Halk Topluşu Başı, Halk Topluşun deputatları hem deputatlaa kandidatları, gagauz kultura hem cümne insannarı. Onnar, sţenaya çıkıp, kutladılar Komrat kultura Evin işçilerini hem baaşladılar onnara baaşışlarını.

Lääzım urgulamaa, ani Komrat kultura Evi diil salt gagauz artistlerini hazırlêêr hem diil salt kultura merkezi.

XX-ci üzyılın 90-cı yıllarında gagauz devletliini kurmakta o politika da merkezi oldu. Burada gagauz halkının toplantıları hem Syezdları geçärdi. Komrat kultura Evindä alındı kararlar Gagauz Avtonomiyasını hem Gagauz Respublikasını kurmaa deyni.

Büün da Gagauziyanın en önemni politika hem kultura olayları burada geçerlär.

Not. Biz da, “Ana Sözü” olarak, kutlêêrız Komrat kultura Evin işçilerini büük bu yortuylan. Saalık hem uzun ömür sizä hem kultura Evinä!

BİR CUVAP YAZIN