dhs_2

25.01.2016, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1428 KERÄ BAKILMIŞ

Komrat resimcilik şkolası eni erä taşındı. Çok vakıda mı?

Deerlär, ani herbir iştä fayda varmış. Bilmeeriz bu ölä mi, diil mi. Ama Komrat “Dimitriy SAVASTİN” adına uşak resimcilik şkolasının dolayında eşinmeklär sadä bir fayda getirdilär – şkola kasabanın merkezindä erleşti.

Eşinmelerin kötü tarafı da o, ani Gagauziyanın hem Komradın öndercileri çıkarttılar bu şkolayı kendi eski erindän, neredä o 16 yıldan zeedä kulturayı hem incäzanaatı uşaklara haşladı. Öndercilär bu işi yaptılar, maamilä surat, başka uşaklara er yapmaa deyni (resimcilik şkolası bulunardı uşak başçası binasının bir kanadında) – kasabada uşak başçalarında uşaklara er etişmärmiş..

Nicä açıkladı resimcilik şkolasının direktoru Sergey SAVASTİN “şkolanın eni erinä taşınması üürenmäk proţesına köstek koymadı. Eni eri da islää. Ama bir kötülük var – şkolanın işi hep ikiliktä. Bucet kuruluşlarınnan kira kontraktı bir yıla yapılêr. Eni erin saabisi, islää insan olsa da, herkerä var nicä kontraktı uzaltmasın. Da ozaman şkola genä kendisinä er aarayacek”.

Bizä sayêrız, ani Komrat resimcilik şkolasına artık kendi binası lääzım yapılsın. Bu iş ta Gagauziya öndercilerin soruşu, zerä “Dmitriy SAVASTİN” adına uşak resimcilik şkolasında üürenerlär diil salt Komrattan uşaklar, ama dolay küülerdän da.

Büünkü gündä “Dmitriy SAVASTİN” adına uşak resimcilik şkolasında var 150 üürenci. Resimcilik ustalıına onnarı üüreder 9 pedagog. Bu yıldan beeri o pedagogların arasında var Gagauziyanın anılmış resimcisi Mihail ARABACI da. Pedagorların arasında var resimci hem çalgıcı Vitaliy MANCUL da.

Not. Komrat uşak resimcilik şkolası, kuruldu raametli Dimitriy SAVASTİN (02-05-1942 – 22.12.2015) teklifinä görä 1983-cü yılda. 1992-ci yıladan beeri kendi kurucusunun, anılmış gagauz resimcisinin Dimitriy SAVASTİNın adını taşıyêr.

32 yılın içindä bu şkolayı 326 üürenci başardı. Onnarın 152-si resimcilik uurunda zanaatlarını ilerletmää deyni Universitetlara hem koleclara üürenmää girdilär.

BİR CUVAP YAZIN