27_bayrak

20.08.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1009 KERÄ BAKILMIŞ

Komratta Gagauz Respublikasının 27-ci yıldönümünü kutladılar

Harman ayın (avgust) 19-da geçti türlü sıralar, ani ilgiliydilär 1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da kurulmuş Gagauz Respublikasının 27-ci yıldönümününnä. Kutlamalar çeketti Komrat içindän “Gagauz Halkı” akıntının (angısına girärdilär Çadırdan “Millet sancısı” hem Valkaneştän “Vatan” akıntıları da) bayraklarınnan avtoprobegtan, angısı başladı Komrada Kişinev tarafından giriştän da, geçip Bucak küüyn kenarından gitti taa Komradın Başküüyü tarafı çıkışanadan he, geeri dönüp, Komrat rayadministraţiyası yanında durgundu. Buradan Komradın “G. A. Gaydarcı” liţeyinädän, neredä toplandılar Gagauz Respublikasının kurucu veterannar hem “Gagauz Halkı”, “Vatan” hem da “Millet sancısı” azaları kendi konferenţiyasına, bayrakları eldä taşıdılar – ortada Gagauziyanın büük bayraa, dolayında da “Gagauz Halkı” akıntının bayraa.27_cicek

Gagauz Respublikasının kurucu veterannar hem “Gagauz Halkı”, “Vatan” hem da “Millet sancısı” azaları konferenţiyasında pay alannar annatılar o uzak yıllar için, açan gagauz devletliini kurardılar. Paylaştılar kendi fikirlerinnän hem bakışlarınnan büünkü politika durumuna.

Konferenţiyanın bitkişindä Gagauziya Başkanı verdi “Gagauz Halkı” akıntısına Gagauziyanın en büük ödülünü – “Gagauziya (Gagauz Yeri)” ordenını.

Gagauz Respublikasının 27-ci yıldönümünü kutlamalar sıraları ilerlendi Gagauzların Şan Aleyasına çiçek koyulmasınnan hem da Komrat Kultura Binasında yortulu toplantıylan, angısını hazırladı Gagauziya Halk Topluşu. Topluşta, Gagauz Respublikasının veterannarından kaarä, pay aldılar Gagauziya Halk Topluşu Başı, Gagauziya Başkanı hem Gagauziya İspolkom azaları,  Gagauziya Halk Topluşu deputatları, Moldovda Türkiye hem Amerika büükelçileri, Rusiya büükelçiliin temsilcisi, Moldovada TİKA ofisi koordinatoru, Pridnestrovyadan musaafirlär.
27_toplanti

Toplantı başladı Moldovanı hem Gagauziyanın Gimnalarından. Sora açılış nasaatını yaptı GHT Başı Vladimir KISSA. Ondan sora söz tuttular Gagauz Respublikasının ilk hem tek prezidentı Stepan TOPAL, Gagauz Respublikasının Üüsek Sovetinin ilk hem tek predsedateli Mihail KENDİGELÄN, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Amerika Kişinev Büükelçisi James D. PETTİT, Rusiya Kişinev Büükelçisinin baş danışmanı Pötr URJUMOV, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, “Gagauz Halkı” akıntının veteranı Dimitriy ZİROV.
27_bayrak_avtoprobeg

Toplantının sonunda GHT Başı Vladimir KISSA verdi Gagauziya Halk Topluşun Şan Gramotalarını Gagauz Respublikasının veterannarına.

Bitkidä zalda bulunannara deyni bir konţert gösterildi.

Not. İlersi gün, Gagauz Respublikasının 27-ci yıldönümünnän ilgili olarak, Gagauziya Başkanı verdi Gagauziyanın ordennarını hem şannı adlarını başka kişilerär da.

Patretlär: anasozu.com hem gagauzinfo.md

BİR CUVAP YAZIN