albom_turksoy

19.01.2015, tarafından yazılı , KULTURA, RESİMCİLİK BÖLÜMÜ, 1566 KERÄ BAKILMIŞ

Komratta “The children are painting the world. TURKSOY” albomun prezentaţiya sergisi olacek

Komrat “D. SAVASTİN” resimci şkolası, TÜRKSOYlan birliktä, Büük ayın 30-dan Küçük ayın 15-dän Komrat “The children are painting the world” albomun prezentaţiya sergisini yapacek. Sergidä olacek kolayı tanışmaa genç resimcilerin eni yaratmalarınnan. Bundan kaarä serginin açılışında olacek prezentaţiya alboma hem da baaşlanacek albomnar hem gramotalar o uşaklara, kim “Uşaklar dünneyi resimneerlär. TÜRKSOY” festivalindä pay aldılar.

“The children are painting the world. TURKSOY” albomun ilk prezentaţiyası geçti 2013-cü yılın 12-15 Kasım günneri arasında Parijda (Franţiya), UNESCOnun Baş Konferenţiyasının çerçevesindä. “The children are painting the world. TURKSOY” albomun hazırlanmasında pay almak için, TÜRKSOYun hem UNESCO Diplomaları verildi  Komrat “D. SAVASTİN” adına resimci şkolasına (direktor Sergey SAVASTİN) hem şkolanın resimcilerinä.

“The children are painting the world. TURKSOY” albomu maasuz yapıldı TÜRKSOYun (Halklararası Türk Kulturası Kuruluşu) 20-ci yıldönümü kutlamarına hem da Kazahstanın tarafından teklif edildii hem BMTnın (Birleşik Milletlär Topluluu) kablettii “2013-2022 y.y. Halklararası kulturaların yakınnaşması” on yıllıına.

Albom proektının iniţiatorları oldular TÜRKSOY, Kazahstan Respublikasının UNESCO (Üüredicilik, bilim hem kultura soruşlarına bakan Birleşik Milletlär Topluluu kuruluşu) hem İSESCO (Üüredicilik, bilim hem kultura soruşlarına bakan İslam kuruluşu) işlerinä bakan Milli komisiyası hem Kazahstanın UNESCO klublarının Milli faderaţiyası.

Albomun hazırlanmasında pay aldılar türk dünnäsının bu devletlerin temsilcileri: Altay (RF), Azerbaycan, Başkortostan (RF), Gagauziya (Moldova), Kazahstan, Kırgızstan, KKTC, Saha (Yakutiya) (RF), Tatarstan (RF).  Albomu hazırlamasından ileri Kazahstanda, 2013-cü yılın Harman ayında (avgust), yapıldı festival “Uşaklar dünneyi resimneerlär. TÜRKSOY”, angısına hepsi bu devletlerdän 2000 uşak resimi yollandı. Onnarın arasından, albom için, juri ayırdı 500 resimdän zeedä. Bu resimnerin arasında ayırıldı Komrat “D. SAVASTİN” adına resimci şkolasının 31 üürencisinin 34 resimi da. Bu festivali hazırladı Kazahstanın ilk UNESCO klubu – “A.KASTEEV” adına resimcilik hem dizayn şkolası.

“Uşaklar dünneyi resimneerlär. TÜRKSOY” festivali yardım eder türkçä lafedän milletlerin arasında kultura baalantılarını kaavileştirmää hem UNESCO zenginniklerinä populerizaţiya yapmaa.

Sergey SAVASTİN,
“D. SAVASTİN” resimci şkolasının direktoru

BİR CUVAP YAZIN