iilik_yap_aktiyasi_

09.01.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 635 KERÄ BAKILMIŞ

Kongaz küüyündä duudu Gagauziyanın “İilik yap!” ilk halk acızgannık akţiyası

2016-cı yılın Kırım ayın 24-26 günnerindä Gagauziyada geçti Gagauziyanın “İilik yap!” ilk halk acızgannık akţiyası, angısı yardım etti 500-dän zeedä insana, ani yaşêêrlar Gagauziyanın Baş küüyü (Kirsovo), Baurçu, Beşalma, Dizgincä, Kırlannar (Kotovskoe), Svetloe küülerindä, Çadırlan Komrat kasabalarında hem Moldovanın Taraklı rayonun Samurza küüyündä.
iilik_yap_aktiyasi_1

Herbir aydın hem ayozlu iş ansızdan duumêr. O işi yapmaa deyni lääzım göklerdän fikir gelsin. O fikir da geler sadä o insannara, angıları bu iş için hazır hem kendi yaşamasınnan insannara iilik örnää gösterer. O insannarın birisi – kongazli İosif Nikolaeviç KARASENİ. O ileri da türlü acızgannık akţiyaları yapardı: ba üüsüzlerä baaşış verärdi, ba 18 yaşınadan uşaklara yardım omuzunu koyardı. Ama, ani bölä büük bir iş başladacek, bekim, hiç onun aklına da gelmäzdi. Ama, amaların aması da var.

Bir günü, taman Sarmısak Günündä, hristiyan kalendarinä görä Ay Andrey günündä, İosif KARASENİ kendi kardaşlarına hem dostlarına teklif etti birliktä eni bir iş başlatmaa – “İilik yap!” halk acızgannık akţiyasını. Kardaşları da, Moldova Parlamentın deputatı Demyan Nikolaeviç KARASENİ, işdamı Mihail Nikolaeviç KARASENİ, dostları da Andrey PALİK, Nikolay URUM, hem Mihail Georgieviç KARASENİ kayıl oldular bu tekliflän.
iilik_yap_aktiyasi_2

Hepsi düşündülär, ani, omuz koyup, katlanıp ta, Eni Yıllan kutlamaa Kongazın yardımcı şkolasının hem Kongazın kusurlu uşakların “Güneş okçaazı” Merkezin uşaklarını. Ama Kongazda da, dolay küülerdä hem kasabalarda da çok acızgan hem iilikçi insan varmış. Bu akţiya sıcak dalgaylan kapladı Baş küüyü (Kirsovo), Baurçu, Beşalma, Dizgincä, Kırlannar (Kotovskoe), Samurza (Moldovanın Taraklı rayonu), Svetloe küülerini, Çadır kasabasını hem Komrat kasabasının karı manastırın insannarını.
iilik_yap_aktiyasi_3

Annadarak nicä geçti Gagauziyanın “İilik yap!” ilk halk acızgannık akţiyası, bu işin iniţiatoru İosif KARASENİ söledi, ani “bu akţiyanın uuruydu – bir yortu baaşlamaa o insannara, kimin bu yortuya hazırlanmaa deyni kendi kuvedi etişmeer. Bu insanarın arasında var kusurlu insannar, I-ci hem II-ci grupalarda sakatlar, yalnız yaşayan pensionerlar, fıkaaralar, çok uşaklı aylelär. Akţiya için toplandı 80 bin ley. Eni Yıl baaşışları için bu paraya alındı 7,5 ton imeelik malları. 2016-cı yılın Kırım ayın 24-26 günneri arasında da bu baaşışları insannara vermää becerdik”.

İosif KARASENİ şaşarak dedi: “Hiç beklämärdim, ani bu akţiyaya bukadar insan katılacek. Ama en büük hem şaşılacek iş oldu o, ani büük yaşta insannara da baaşışlar verildi. Biz herkerä uşaklara yardım edärdik, ama bu yıl okadar para tolandı, ani karar aldık büük yaşta kusurlu insannara da yardım etmää. Onnar da, uşak gibi, sevindilär! Bu iş da, gösterdi onu, ani Eni Yıla karşı hepsi cannar baaşış hem bir can acızgannıı bekleerlär. Bu üzerä da akţiya Kongazdan dışarı çıktı”.

Gagauziyanın “İilik yap!” ilk halk acızgannık akţiyasını hazırlayannar karar aldılar, ani bu iş artık yılda iki kerä yapılacek: Koladaya hem Paskelleyä karşı.
iilik_yap_aktiyasi_4

“İilik yap!” halk acızgannık akţiyanın iniţiatoru İosif KARASENİ şükür etti hepsi 53 insana, ani pay aldılar bu akţiyada. Bu insannar: Demyan KARASENİ, Mihail Nikolaeviç KARASENİ, Andrey Kiriloviç PALİK, Anna ÇEBANOVA, Nikolay URUM, Dimitriy GRAHMEZ, Dimitriy STATOV, İvan Konstantinoviç BARGAN, Mihail GROZDEV, İlya GROZDEV, Födor TELPİZ, İvan YASIBAŞ, Evgeniy YASIBAŞ, Nikolay BUZACI, Sergey ARNAUT, İvan İKİZLİ, Stepan KARASENİ, Väçeslav KRİSTEV, Saveliy RADOV, Georgiy RADOV, Georgiy KOLEV, Födor DUŞKOV, Nikolay KARASENİ, Kiril KARASENİ, İvan KARA, İlya KARA, Pötr SINKU, İvan İvanoviç BARGAN, Georgiy Pötroviç STAEV, İvan ÇEBANOV, Georgiy ÇEBANOV, Dimitriy KULİŞ, Georgiy DRAGNİ, Georgiy KAPSIZ, Vasiliy VLAH, Nikolay KOVAÇ, İgor KARA, İvan DRAGOY, Georgiy ARNAUT, Feödor Pavloviç FAKALLI, Dimitriy İKİZLİ, Valeriy KİRİYAK, Väçeslav VATAMAN, Mihail Georieviç KARASENİ, Gavriil KARASENİ, Mihail KULİŞ, Anatoliy VELİKSAR, İvan NOVAÇLI, Sofya NOVAÇLI, Andrey Andreeviç PALİK, Georgiy KARASENİ, Vasiliy JEKOV, İvan SOBOR.

Başararak bu yzıyı isteerim sölemää hepsi bu insannara: Ne Mutlu Cannarınıza! Büük hem faydalı iş başlatmışınız. İnanêrım, ani bu iş büük filizlär verecek hem bu yıl taa çok erlerä yayılacek, zerä “Neredä birlik – orada dirlik!

Akademik hem poet Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN