secuklu (4)

30.11.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1014 KERÄ BAKILMIŞ

Kongaz primariyası hem Konya Selçuklu Belediyesinin arasında dostluk hem kardaşlık ilerleyecek

Gagauziyanın Kongaz küüyün kardaş primariyası olan Türkiye Konya Selçuklu Belediyesinin (primariyasının) Dış ilişkileri müdürü Ayhan GÜRBÜZERin teklifinä görä, Canavar ayın (oktäbri) 23-dä kongazlı Akademik Todur ZANET, bu kasabaya bir vizit yapıp, kasabanın gözelliklerinnän hem Selçuklu belediyesinnän tanıştı hem da Konya Selçuk Universitetın jurnalistika fakultetın studentlarına bir lekțiya okudu.

Vizit başladı ondan, ani ev saabi çorbacı hem paalı dostum Ayhan GÜRBÜZER Canabisi götürdü beni Selçuklu rayonun Sille küüyünä. Bu küüyün 1700 yıllık bilinän istoriyası var. Burada, küüdän kaarä, derindän tanıştım evelki bir kliseylän, ani kurulmuş taa 327-ci yılda Arhangel Mihayılın adına. Büünkü gündä bu klisä muzey olarak kullanılêr.

Sora yolumuz bizi getirdi dünnäädä en büük olan “Konya Tropikal Kelebek Başçası”na. Ömürümdä ilk kerä bölä bişey gördüm. Kapalı bir başçada üzlärcä kelebek uçardı hem, doorusunu sölemää lääzım, o uçuş hem yanımda olan Ayhan GÜRBÜZERin raatlıı benim da üreemä sıcak bir raatlık kondurdu.

Bu raatlıklan da Konya Selçuklu Belediyesinä geldik hem saygılı Dış ilişkileri müdürün odasında, Türkiyemizin hem Selçuklu Belediyesinin Bayraklarının arasında duvarda asılı olan Konya Selçuklu Belediyesinin (primariyasının) Dış ilişkileri müdürlüü logosunun, angısının dolayında 11 dildä yazılı olan Kurandan bir yazı “…hem sizi milletlär hem soylar halına koydık, ki biri-birinizi kolayca tanıyasınız…” sözleri, yanında Selçuklu primariyasının çalışmalarında hem onun dünnääda kardaş primariyaları için bilgilär kablettim. Ayrıca paalı Ayhan GÜRBÜZERlän lafettik Kongaz küüyün primariyası hem Selçuklu Belediyesinin arasında ileri dooru dostluun hem kardaşlıın ilerlemesi için yapılacek kultura hem başka uurda işleri.

Konuşmamızın sonunda bän baaşladım ev saabisinä GAGAUZLARI hem GAGAUZLUU annadan kiyatlarımı hem da verdim “Ana Sözü” gazetanın birkaç ekzemplärını. Paalı Selçuklu Belediyesinin Dış ilişkileri müdürü Ayhan GÜRBÜZER da baaşladı bana Belediyenin baaşışlarını hem bir kutuda erleştirilmiş tropikal kelebää.

Sora yollandık Konya Selçuk Universitetına, neredä bizi artık beklärdi jurnalistika fakultetın gazetacılık bölümün başı Prof. Dr. Bünyamin AYHAN hem studentlar. Onnara bir saatlık bir lekțiyada annatım gagauzları hem gagauz dilindä presayı.

Bundan sora saygılı Ayhan GÜRBÜZER geçirdi beni hızlı trenä, angısınnan, Konyandakı bir günnük can sıcaklıınnan üreemdä, Türkiyenin baş kasabsına Ankaraya gittim.

Akademik Todur ZANET

secuklu (5)
secuklu (2)
secuklu (1)
secuklu (6)
secuklu (3)

BİR CUVAP YAZIN