Demirel_liteyi (2)

18.05.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1251 KERÄ BAKILMIŞ

Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyi 20 yılını kutladı

Hederlez ayın 17-dä Türkiyenin “ATATÜRK anma” hem “Gençlik hem sport” yortularına karşı (bakılêrlar Hederlez ayın 19-da) Kongaz Süleyman DEMİREL teoretik liţeyi kendisinin açılışının 20-ci yılınnan ilgili yortulu sıra yaptı.
Demirel_liteyi (1)

Bu önemni yıldönümü kutlamasında lițeyä geldilär büük musaafirlär: Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Kongaz primarı Mihail ESİR, Gagauziyanın geçici Başkanı Vadim ÇEBAN, Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyasının başının yardımcısı Anna RUSU, Akademik hem poet Todur ZANET, diplomatlar hem politikacılar, Türkiyedän hem Gagauziyadan iş adamnarı, üüredicilär, cümne hem kultura insannarı.
Demirel_liteyi (5)

Kutlama sırası başladı ATATÜRKü hem onun arkadaşlarını, Türkiyenin kurtuluş cengindä cannarını verän insannarını anmaktan, sora da Türkiye, Moldova hem Gagauziya Gimnaları çalındı. Nedän sora Süleyman DEMİREL teoretik liţeyin direktoru Hasan Huseyn CESUR kendi açılış sözündä kısadan annattı lițeyin istoriyasını hem büünkü durumunu, urgulayıp, ani 20 yılda lițeyi 386 uşak başardı hem, ani büünkü gündä burada 154 üüernci var.
Demirel_liteyi (4)

Sora kutlama sözlärlän insannara danıştılar Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER, Koordinator Selda ÖZDENOĞLU, geçici Başkan Vadim ÇEBAN, Anna RUSU, primar Mihail ESİR.
Demirel_liteyi (6)

Kutlama açılışın ardına liţeyin üürencileri gözäl bir konţerttä türk, gagauz hem moldovan oyunnarını oynandılar hem türk türkülerini çaldılar.
Demirel_liteyi (7)

Ofițial açılıtan sora lițeyin büük musaafirlerinä üürencilär hem üüredicilär gösterdilär kendi kabinetlarını, tanıştırdılar yaratmaklarınnan, duvar gazetalarınnan, kendilerinin el hem bilim işlerinnän.
Demirel_liteyi (9)

Süleyman DEMİREL teoretik liţeyin administrațiyasının teklifinä görä, yortuda Akademik hem poet Todur ZANET kendi kiyatlarının sergisini yaptı hem o kiyatları liţeyin bibliotekasına baaşladı.
Demirel_liteyi (8)
Demirel_liteyi (10)
Demirel_liteyi (11)
Demirel_liteyi (13)
Demirel_liteyi (14)
Demirel_liteyi (12)

BİR CUVAP YAZIN