kongaz_mini_futbol (1)

14.09.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1524 KERÄ BAKILMIŞ

Kongazda Todur ZANET liţeyindä mini-futbol meydanını açtılar

Ceviz ayın (sentäbri) 11-dä Kongaz küüyün Todur ZANET adına liţeyindä mini-futbol meydanının ofiţial açılışı yapıldı. Mini-futbol meydanının ofiţial açılışına toplandı liţeyin hepsi üürencileri hem üüredicileri. Açılışta pay aldılar Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Türkiye Moldova Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Kişinev TİKA ofisın koordinatoru Canan ALPASLAN hem koordinator yardımcısı Mustafa KICIR, Moldova futbol Federaţiyasının (MFF) protokol Departamentın başı Mirça KOJOKAR, Komrat rayonun başı Vladimir GARÇEV, Gagauziyanın dış ilişkilär Upravleniyanın başı Vitaliy VLAH, Kongazın primarı Mihail ESİR, ploşçadkayı yapan stroy firmanın temsilcisi Şaban AGKIRAN, poet hem yazıcı Todur ZANET.

Bu mini-futbol meydanı yapıldı Moldova futbol Federaţiyasının “Toţi împreună” (“Hepsimiz birliktä”) programasına görä, da üzä çıkarıldı birliktä çalışmaklarlan: Türkiye TİKA agenstvosu verdi bu iş için 400 bin leydän zeedä, Moldova futbol Federaţiyası baaşladı ploşçadkanın üst kilimini, ani yaklaşık 200 bin ley tutêr. Gagauziya da bir tarafa kalmadı, verip bu iş için 90 bin ley.

Açılış programası başladı Moldovanın, Gagauziyanın hem Türkiyenın Gimnalarından, angılarını seslän çaldılar liţeyin üürencileri hem musaafirlär. Nedän sora liţeyin üürencileri Ana KOMUR hem Stepan İKİZLİ sport yortulu açılışın konusunnan ilgili peetleri okudular.
kongaz_mini_futbol

Sora, ofiţial açılışın programasını götürän, liţeyin terbietmäk uurunda direktor yardımcısı Ekaterina Genadyevna DERİVOLKOVA söz verdi liţeyin direktoruna İordan Nikolaeviç YASIBAŞa.

İordan Nikolaeviç YASIBAŞ annattı nicä bu sport proektı başladı hem ömürä geçirildi. Canabisi urguladı, ani liţeydä büük futbol adetleri var. O hodulluklan söledi, ani 2010-cu yılda liţeyin komndası, Gagauziyada ilk olan, Modova Premyer-ministrusunun furbol Kuboonu aldı. Nedän sora da bu mini-futbol meydanını kurmaa karar alındı. Liţeyin direktoru şükür etti hepsinä, kim yardımcı oldu bu proektın aslıya çıkmasında: Türkiye Respublikasına, Türkiyenin Moldova Büükelçisinä Mehmet Selim KARTALa, Kişinev TİKA ofisın koordinatoruna Canan ALPASLANa, Moldova futbol Federaţiyasına hem onun predsedatelinä Pavel ÇEBANUya, Gagauziya Başkanına İrina VLAHa hem Gagauziya öndercilerinä, ploşçadkayı yapan stroy firmanın temsilcisinä Şaban AGKIRANa, poet hem yazıcı Todur ZANETä.

İordan Nikolaeviç annattı liţeydä yapılan milionnarlan leyä proektlar için (liţeyin duvarlarını dışardan kaplamak, örtüyü diiştirmäk, biotualet yapmak), angılarında yardımcı olêr Gagauziya Başkanı hem öndercileri.

Sözünü başardıktan sora, liţeiyn direktoru, “mini-futbol meydanın yapılmasında yardımnar için”, liţeyin adından baaşladı “Şükür Kiyatlarını” Mehmet Selim KARTALa, Canan ALPASLANa, Mustafa KICIRa, İrina VLAHa, Pavel ÇEBANUya, Mihail ESİRä, Şaban AGKIRANa, Todur ZANETa.

Bundan sora Kongazın Troiţa klisesinin baş popazı Ay-boba İVAN (Lesniçenko) hem ikinci popaz Ay-boba İVAN, kısa bir dua okuyup, mini-futbol meydanını ayozladılar hem burada bulnan insannara ayazma serptilär. Onnarlan bilä göklerdän dädu Bojika da, yaamur damnasınnan, hepsinä ayazma serpärdi.

Bu ayozlu sıradan sora, mini-futbol meydanın açılış şiridini kesmää deyni, meydanın ortasına buyur edildi gelsinnär Başkan İrina VLAH, Büükelçi Mehmet Selim KARTAL, koordinator Canan ALPASLAN hem liţeyin futbol komandasının futbolcusu Peti KOVRİKOV.
kongaz_mini_futbol (3)

Meydanın açılış şiridi kesildiktän sora, açılışta bulunan hepsi insannara hem uşaklara deyni, Kongaz kultura Evin “Altıncık” ansamblisi (önderci – Viktor GRADİNAR) bir gagauz oyunu oynadı. Ondan sora da üürenciyka Elena PAÇİ gagauzça türkü çaldı.

Sora söz verildi açılışın musaafirlerinä.

Gagauziya Başkanına İrina VLAHa. Canabisi şükür etti hepsinä kim yardımcı oldu bu sportlan ilgili gözäl olay üzä çıksın hem urguladı, ani kendisi da aylesindä futbol ruhu altında büümüş. Çünkü bobası futbolcuymuş. Başkan urguladı, ani Gagauziyada sportlan ilgili çok işlär yapılêr. Zerä Gagauziyanın öndercileri annêêrlar, ani “sport – bu insannarın hem gelän evlatboyların saalııdır”. İrina VLAH açıkladı, ani Gagauziyada üürencilerä deyni “Gagauziya Başkanı futbol Kuboo” turnirı kurulêr. Sözünü başararak, Canabisi baaşladı liţeyin futbol komandasına bir komplekt futbol forması hem teklif etti gençlerimizä, ani onnar Gagauziyada üürensinnär hem Gagauziyada kalsınnar.

Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, konuşmasının başında, kutladı poetı hem yazıcıyı Todur ZANETi onunnan, ani Kongaz 1-ci teoretik liţeyinä Canabisinin adı verildi. Sora Büükelçi söledi, ani Türkiye Respublikası baaşlayarak bu mini-futbol meydanını tekrar gösterer, ani o herzaman kendi kan kardaşları gagauzların yanında var hem var olacek. Mehmet Selim KARTAL şükür etti hepsinä, kim omuz koydu bu proekt başarılsın deyni hem danıştı Kişinev TİKA ofisın koordinatoruna Canan ALPASLANa tekliflän, ani yardımcı olsun Türkiyedän bir liţeyin futbol komandasını Kongaza kardaş futbol matçlarına getirmää. Hem adadı, ani Todur ZANET adına liţeyin futbol komandası “Gagauziya Başkanı futbol Kuboonu” kazanırsa, o komandayı Türkiyeyä yollamaa.

Kişinev TİKA ofisın koordinatoru Canan ALPASLAN nasaatında kısadan anatı TİKAnın bu uurda proektları için hem büük hodulluklan urguladı, ani “Kongazda yapılan bu proekt pek önemniydi hem o büük can sıcaklıı içindä geçti”. Canabisi söledi, ani uşaklar için, üürencilär için yapılan proektlar herkerä sevinmelik getirer yapannara da, onnara da, kimin için onnar yapılêr. Canan ALPASLAN açıkladı, ani “inanêr onu, ki bu mini-futbol meydanında üürencilär havezlän oynayaceklar hem büük başarılara saabi olaceklar”.

Moldova futbol Federaţiyasının (MFF) protokol Departamentın başı Mirça KOJOKAR annattı Moldova futbol Federaţiyasının “Toţi împreună” (“Hepsimiz birliktä”) programası için hem urguladı, ani bu programa çerçevesindä Moldova liţeylerindä artık 240-tan zeedä mini-futbol meydanı kuruldu. Onnarın birisi da büün açılêr. Canabisi söledi, ani getirdi seläm hem kutlamaklar Moldova futbol Federaţiyasının predsedatelindän Pavel ÇEBANUdan, angısı gelämedi bu açılışa, çünkü Moldovanın dışında bulunêr. Ama, Mirça KOJOKAR urguladı, ani MFF predsedateli Moldova futbol Federaţiyasının adından yolladı vorotalara setka hem 5 futbol topu, angısınnarlan oynêêr Moldova milli futbol komandası. Bundan kaarä Canabisi teklif etti, ani hepsi insannar Moldova milli futbol komandası için “Hay, Moldova!” baararak, taraftar olsunnar da baaşladı üüsek musaafirlerä Moldova milli futbol komandasının şarflarını. Mirça KOJOKAR dedi, ani umut eder ona, ani liţeyin genç futbolsuları da çeşitli yaşlarda Moldova milli futbol komandaları için oynayaceklar.

Kongazın primarı Mihail ESİR şükür etti hepsi insannara hem kuruluşlara o yardımnar için, ani yapıldı bu ploşçadkanın açılıçı için. Canabisi şükür etti Gagauziya Başkanına, ani herbir başlanan iştä yardımcı olêr. Ayrıca şükür etti Türkiye Respublikasına, onun Büükelçisinä hem TİKA koordinatoruna o yardımnar için, ani yapıldı liţeyä hem Kongaz küüyü için yapılêr. Sözün sonunda Kongazın primarı umut etti, ani gelecek vakıt ta Kongaza futbol oynamaa geleceklär Türkiyenin ölä anılmış komandaları nicä “Galatasaray”, “Fenerbahça” hem başka.
kongaz_mini_futbol (2)

Paalı musaafirlerin nasaatları bittiynän söz verildi 2-ci klasın üürencilerinä Mihail VILÇUya, Alöna MİHNAya, Denis BUZACIya hem Valentina KARASENİya. Onnar okudular sport için peetleri. Nedän sora futbol  için türküyü çaldı Andrey KOLEV.

Türkü bittiynän mini-futbol meydanın ortasına, bu ploşçadkada seftä topa urmaa deyni, teklif edildilär Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Türkiye Moldova Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Moldova futbol Federaţiyasının (MFF) protokol Departamentın başı Mirça KOJOKAR. Bu insannar topa raspasovka yapıp, son pası liţeyin futbolcusuna Dimitriy KOSTONDAya verdilär da o bir uruşlan vorotalara gol yaptı.

Bundan sora “Altıncık” ansamblisi bir moldovan oyunu oynadı hem üürenci Marina KARASENİ moldovan estrada türküsünü çaldı. Liţeyin futbol komandası da ustalıını gösterdi

Kapandı mini-futbol meydanın açılış yortusu Kongaz küüyün Gimna türküsünnän “Benim Kongazım” (laflar – Todur ZANET, muzıka – İlya FİLEV). Çaldı onu liţeyin muzıka terbiedilmesindä üüredici Dimitriy Petroviç DÜVENCİ.

Büük sevinmeliklän lääzım urgulamaa, Kongaz Todur ZANET adına liţeyin mini-futbol meydanın açılış yortusu pek gözäl hem halizdän can sıcaklıınnan geçti.

İvanna UZUN, Todur Zanet adına liţeyin istoriyada üüredicisi

BİR CUVAP YAZIN