gagauziya_kis

25.01.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 878 KERÄ BAKILMIŞ

Küçük ayın 5-dä Komratta herbir uurda deputatların Syezdı olacek. İkinci soruş Syezdın günnük işinä koyulacek mı?

Gagauziya Halk Topluşun eski Prezidiumunun kararına görä, 2017-ci yılın Küçük ayın 5-dä Komrat kultura Binasında 1990-cı yıldan büünkü günädän (26 yıl içindä) herbir uurda deputat olan insannarın Syezdı olacek.

Bildirildi, ani Syezdta bir soruş incelenecek: «Общественно- политические последствия преднамеренного нарушения официальным Кишиневом прав и полномочий Гагаузии».

Nicä açıkladılar redakţiyamıza bu yıllarda deputat olan insannar hem Halk Topluşun büünkü deputatların birisi, onnarın neetindä var teklif etmää bu Syezdın günnük işinä taa bir soruş: “Gagauziya Temel Kanonun” hem “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun statyalarının Gagauziyada ezilmesi”.

BİR CUVAP YAZIN