kurtcu_ana_dilim_1

02.03.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 732 KERÄ BAKILMIŞ

Kurtçuda Haklararası Ana Dili Gününü baktılar

Küçük ayın 21-dä dünnäda baktılar Haklararası Ana Dili Günü! Bu paalı yortuyu kutladılar Ukraynanın Bolgrad rayonun Kurtçu küüyündä bulunan Odesa bölgesinin gagauz kultura merkezindä. Zerä bu gün pek islää bir gün, deyni dünnädä yaşayan herbir insan, ansın kendi ana dilini!
kurtcu_ana_dilim_2

Gezin, aktarın bütün erleri, daaları, denizleri hem gökleri taa gözäl bişey bulamayacenız, nekadar Ana Dilimiz!

Kär bu olay için 2018-ci yılın Küçük ayın 21-dä toplandık Gagauz kultura merkezindä, Reni rayonun Kotlovina (Balboka) küüyündän hem bizdän, Vinogradovka (Kurtçu) şkolaların üürenicileri, üüredicileri, analar-bobalar hem başkaları da, kim sever kendi ana Ana Dilini ölä, nicä sever onu gagauzlar.

Lafettik, peet okuduk, türkü çaldık, bilmeyceleri sorduk, söleyişleri annattık, bilgilerimizlän paylaştık.

Tä bölä şannadık gagauz, bulgar, moldovan, ukrain, rus hem arnaut dillerini. İsteerim urgulamaa – bütün sıramız geçti bizim ana dilimizdä – gagauz dilimizdä, gagauzça!

Herbir dil dünnäda gözäl! Koruyn onu! Çok peet annadıldı bizim yortuda, ama en derin duygular bu Todur ZANETin “ Zavalı Ana Dilim!” peetin sıralarından aldık:

O, zavalı Ana Dilim,
Artık oldun dilim-dilim!
Seni doorêêr çorbacılar
Hem yokeder yabancılar!
Her taraftan baskı, yalan,
O lafların oldu yaban,
Köklerindän kökledilär,
Yonga-yonga hep yondular.

Olga KULAKSIZ, Odesa bölgesinin gagauz kultura merkezin başı

BİR CUVAP YAZIN