premiya_zanet

22.06.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1353 KERÄ BAKILMIŞ

KUTLUCA OLSUN: Todur ZANETä literatura ödülü verildi

Kirez ayın 21-dä Kişinevda geçti “Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din Moldova, ediția 2019” (2019-cu sıralı Moldova Yazıcılar Birliin Premiyalarının Galası) neredä yazıcılara verildi literatura ödülleri 2018-ci yılda tipardan çıkan “poeziya”, “proza”, “uşaklar hem gençlär için kiyat”, “ese, kritika hem literatura istoriyası” hem “debüt” uurunda kiyatlar için.

2018-ci yılda Moldovada tipardan çıkan 300-zä yakın kiyadın arasından yaklaşık 100 kiyat premiya için Moldova Yazıcılar Birliin literatura premiyaları jürisinin hem Yazıcılar Birliin konsiliumun önünä sürüldü.

Premiyaları kabledennerin arasında var gagauz yazıcısı, poet hem akademik Todur ZANET ta. Canabisi kabletti Moldova Yazıcılar Birliin maasuz literatura ödülünü 2018-ci yılda tipardan çıkan “Seçmä yaratmalar” kiyadı için.

Kutluca olsun!

premiya_zanet_diplom

Not. Ödül verilmä sırası hazırlandı Moldova Yazıcılar Birlii tarafından hem ona ortak oldular Moldovanın üüredicilik, kultura hem aaraştırma ministerliinnän Kişinev primariyasının kultura direkțiyası.

BİR CUVAP YAZIN