luda_2

24.08.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TÜRKÜCÜLÄR BÖLÜMÜ, 1081 KERÄ BAKILMIŞ

Lüdmila TUKANdan eni videoklip

Gagauziyanın ymetli artistı” dmila TUKAN hazırladı hem çıkardı eni videoklipını türküyä “Saalıcaklan kal”.

Nicä bildirdi kıymetli artistka bu vidioklipı, klipın operatorunun Sergey GEORGİEVın teklifinä görä, çıkardılar Moldovanın Soroka kasabasında bulunan kaledä. Klipın baş rolünü oynadı İvan BABOV.

Lüdmila TUKAN açıkladı, ani “bu türkü yazılı Türkiye muzıka motivlerinä görä”, ama dedi, ani kendisinin repertuarında “var pek çok gagauz muzıkası hem gagauz türküleri, angılarını ona deyni yazêr gagauz kompozitoru İlya FİLEV”.

“Saalıcaklan kal” türkünün avtoru Valentin ORMANCI. Beklener, ani bu klipın bir ofiţial prezentaţiyası da olacek.

BİR CUVAP YAZIN