p_Vlah_kiyat_1

19.04.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BÖLÜMÜ, 1115 KERÄ BAKILMIŞ

Maestro Pötr VLAHın “SUSAK”ları enidän tiparlandı

Geçennerdä enidän tipardan çıktı anılmış gagauz resimcisinin, grafikacısının hem exlibrisçının, raametli Maestro Pötr Nikolaeviç VLAHın 3 dilli kiyadı “SUSAK taa dünnää kurulmasından” («СУСАК с сотворения мира», “SUSAK from creatıng of the world”), angısının ilk baskısı olduydu 2003-cü yılda.

“SUSAK taa dünnää kurulmasından” kiyadı genä ölä gözäl hem kaliteli uurda basıldı, nicä basıldıydı 15 yıl geeri. Ama şindi o basıldı devlet parasınnan, ozaman sa, 2003-cü yılda kiyadını çıkarmaa deyni Maestro Pötr VLAH sattıydı kendi yaratmak masteskayasını.  Bu gözäl kiyadın prezentaţiyası Gagauziyada birkaç erdä oldu artık. Onun için yazaceykana, aklıma getirdim o yzıyı, ani 15 yıl geeri, 2004-cü yılın Baba Marta ayın 27-dä, yazdıydım bu kiyatı için da, bişey diişmedii için. karar aldım may bütünnä o yazıyı önünüzä çıkarmaa.
p_Vlah_kiyat_AS

Not. Pötr Nikolaeviç VLAH aramızdan ayırıldı 2012-ci yılın Büük ayın 20-dä. Aşaada tiparlêêrız onun ölümünä
gazetamızın nekrologunu.

Pötr Nikolaeviç VLAH (18.03.1945 – 20.01.2012)

P_Vlah_patretPötr Nikolaeviç VLAH aramızdan gittti yavaşıcık, birisinnän çekişmeyip, birisini gücendirmeyip, birisinä kötü laf sölämeyip, birisini azarlamayıp.

Fıkaarlık içindä, ama hodulluklan gitti.

Son yıllarıda o yaşadı sadä o pensiyacaa, ani çalışmasınnan kazandı. Kvartiracıı 15 yıldan zeedä yısıdılmazdı. Ona ekmää dä para etişmärdi. Sadä var nicä şaşmaa ona, nicä saburlan o dayanardı bu yoksullaa.
Yaratmaları için kiyadını çıkarmaa deyni, o sattı kendi yaratmak masterskayasını.

Pötr Nikolaeviç VLAH 1982-ci yıldan beeri Gagauz devletliin temelindä durardı. Herzaman büük politika aktivlii gösterärdi. Gagauz halkın herbir syezdında pay aldı.

O ilk Gagauz Bayraanın (Canavar Kafalı horozçuklan donaklı bayrak) avtorlarından birisi. O bayraa gagauzlar seftä kaldırdılar Komratta, sankţiyasız mitingta, 1989-cu yılın Canavar ayın 29-da.

Pötr Nikolaeviç VLAH duudu 1945-ci yılın Baba Marta ayın 18-dä Komratta.
1965-ci yılda başardı 1-ci Komrat şkolasını.
1969-da bitirdi “İ. Repin” adına Kişinev resimcilik uçilişçasını.
1970-cı yıldan beeri çeşitli erli hem halklararası sergilerdä pay aldı.
1977-ci yılda Sovetlär Birlii halk yaratmaları Festivalindä 1-ci erin Diplomunu hem laureat medalisini kabletti.
1980-ci yılda “İ. Födorov” adına Lyvov poligrafika institutun resimcilik-grafika bölümünü başardı.
1980-ci yılda Sovetlär Birlii hem Moldovanın resimcilär Birliin azası oldu.
1996-cı yılda kendi grafika hem exlibris resimnerin kiyadını çıkardı.

1997-ci yılda “Gagauziya kulturasına yardımcı akıntısı” derneeni kurdu.
1998-ci yılda Komrat devlet universitetında tipardan çıktı kiyat “П.Влах. Библиографический указатель”.
1999-cu yılda Komrat kasabasının şannı vatandaşı oldu.
2003-cü yılda tiparlandı Petr VLAHın üç dilli (gagauzça, rusça, angliyca) kiyadı “SUSAK taa dünnää kurulmasından” («СУСАК с сотворения мира», “SUSAK from creatıng of the world”).
Kendi çalışmalarınnan Pötr Nikolaeviç VLAH kaldırdı gagauzların yaratmalarını dünnää uuruna.

Topracıın ilin olsun, Maestro!

BİR CUVAP YAZIN