turkmenistan_mari_1

03.02.2015, tarafından yazılı , KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 2367 KERÄ BAKILMIŞ

“Marı – Türk dünnäsı kultura başkasabası” açılışı

Büük ayın 27-dä Türkmenistanın Marı (Merv) kasabasında 2015 yılı “Marı – Türk dünnäsı kultura başkasabası” açılış yortusu yapıldı. Yortu “Ruahıet Binası”nın önündä hem içindä geçti.

Binanın önündä kuruldu “Türkmen aulu”. Onun yurtalarında erleştilär sergilär hem el ustaları, milli rubalar, platlar, kilimnär, topraktan yapılı mallar, kuyumcu işleri, halk muzıka tertipleri.
turkmenistan_mari_2

Marı kasabanın artistleri gösterdilär literatura hem muzıka gösterisini.

Açılış yortunun temel meropriyatiyaları geçti binanın içindä. Onnarda, Turkmenistan ev saabilerindän kaarä, pay aldılar TÜRKSOY hem TİKA temsilcileri, Azerbaycan, Kazahstan, Kırgızıstan, Türkiye, Makedoniya, Vengriya, Bosniya-Gerţogovina, Bulgariya,  Gagauziya (Moldova), Başkortostan (RF), Tatarstan (RF), Hakkasiya (RF), Tıva (RF), Saha (Yakutiya) (RF), Kalmıkiya (RF), Altay (RF) delegaţiyaları.

Yortuya toplanannara okundu Türkmenistan Respublikasının prezidentının Gurbangulı BERDİMUHAMEDOVun danışması.

“Marı – Türk dünnäsı kultura başkasabası” açılışını yaparak, TÜRKSOY genel sekretari Düsen KASEİNOV şükür etti Türkmenistan Respublikasının prezidentına o çalışmalar için, ani yapılêr türk halkların evelki kulturasını hem incäzanaatını korumaa deyni.

Yortulu açılış çerçevesindä oldu büük bir konţert. Konţerttä pay aldılar türk dünnäsının herbir köşesindän ansamblilär hem artistlär. Gagauziyayı gösterdi “Düz Ava” ansamblisi.

Türkmenistannın adetinä görä, konţertın kapanışında gösterildi evelki türkmen oyunu “Kuştepti”.
turkmenistan_mari_3

2015 yılı Türk dünnäsı kultura başkasabası çerçevesindä planda var Marı (Merv) kasabasında türlü kultura meropriyatiyaları yapmaa. O plana görä, aşılış yortusunun günnerindä, burada, TÜRKSOY tarafından hazırlanmış, resimnär, foto hem keramika sergisi yapıldı

Not. Evelki Merv kasabası bulunardı “Büük ipek yolu” üzerindä. Burada yaşardılar hem yaradardılar anılmış bilgiçlär, filosoflar, matimatiklär, yılaççılar, poetlar hem muzıkantlar. Şindi Merv kasabası bulunêr ÜNESKOnun Dünnää vaarlıı Listesindä.

Anaktar sözlär : ,

BİR CUVAP YAZIN