bozbey_tamazlii_kap

10.12.2015, tarafından yazılı , LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, PROZA BÖLÜMÜ, 1167 KERÄ BAKILMIŞ

Mariya KÖSEnin “Bozbey tamazlıı” kiyadı

Kasımın 25-dä Valkaneştä oldu prezentaţiya kiyada “Bozbey tamazlıı”. Kiyat 40 taane yapıldı hem okuycuya tanıdıldı.

“Bozbey tamazlı” kiyadını yazdı anılmış hem pek islää bir insan, Gagauz Respublikasının kurucularından en aktiv birisi, gagauzların patriotik akıntısının mayası Mariya KÖSE.

“Bozbey tamazlı” temelindä bay Tanas BOZBEYin annatmalar gagauzların XX-ci üzyılın 40-50 yıllarında zor yaşaması, represiyalar hem Sibirä kaldırmaklar.

BİR CUVAP YAZIN