mercanka_1

18.04.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, PROZA BÖLÜMÜ, 1102 KERÄ BAKILMIŞ

Mariya MERCANKAdan “Kadem kaynaa” kiyadı

Tipardan çıktı anılmış gagauz yazıcıykasının Mariya MERCANKAnın eni proza kiyadı, ani annadêr gagauzların Sovet Zamanında “raat, uslu hem selemetli” yaşaması için.
mercanka_2

Kiyadın prezentaţiyası oldu 2018-ci yılın Baba Marta ayın 23-dä Komrat Regional bibliotekasında. Prezentaţiyada pay aldılar yazıcılar, kultura hem cümne insannarı.

Kiyadın avtoru şükür etti Gagauziya İspolkomuna kiyadın tiparlanmasında para yardımı için. Bu paraların kolaylıınnan 300 “Kadem kaynaa” kiyadı basıldı.

Kiyatlar baaşlanacek Gagauziyanın bibliotekalarına hem da üürediciliklän kultura kuruluşlarına.

BİR CUVAP YAZIN