kipcak_giris

19.05.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, POEZİYA, YAZICILAR BÖLÜMÜ, 1256 KERÄ BAKILMIŞ

2018-ci yılın Hederlez (may) ayı Nikolay BABOGLUyu anma ayı

Masallı toprak

Sevdim, severim, sevecäm
Bu masallı topraa,
Nändan kalktım da çekettim
Seftä adımnamaa.

Nänı gidärsäm gidecäm
Bu masaldan aybat
Taa pek eşkin o verecek,
Olup bana kanat.

Topraamım üzü, rengi,
Raatımnan barabar,
Sıklet olup, cana geldi
Oldu nicä nazar…

Geldim nicä geler dünnää
Kimin borcu bir can.
Bän da borçlu kalmayacam
Topraa karışacam.
Nikolay BABOGLU

BİR CUVAP YAZIN