miting_sandu_

06.12.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 722 KERÄ BAKILMIŞ

Maya SANDU insannarı Kişineva meydana topladı

(Haber saat 16:30 enilendi) 06.12.2020. Kişinevun “Büük Milli Toplantısı” meydanında geçti miting, angısını topladı Moldovnanın eni seçilän prezidentı Maya SANDU hem ona yakın partiyalar.

Mtingta teklif ediler aktarmaa büünkü Pravitelstvoyu hem Parlamentı, daadıp, orayı eni seçimnär yapmaa.

Mitingçılar baarardılar: “Pravirelstvoyu erä!”, “ŞORu hem DODONu kapana!” “Parlamenta eni seçimnär isteeriz!”

Mitingın sonunda kabledildi Rezolüțiya, neredä isteniler Moldova Pravitelstvosu kuvettän atılsın, Moldovada enidän Parlament seçimneri olsun hem Kırım ayın (dekabri) 3-4 günnerindä “Şor-Soțialistlär” koalițiyası tarafından Parlamentta kabledilän “Amerika Birleşik Devletlerinä (ABD) verilän Respublika stadionun erini geeri almaa” hem “Moldovanın informaţiya Slujbasını SİSı (eski KGB) prezidentın kanadı altından genä Parlament kanadı altına almaa” Zakonnara anulirovaniya olsun hem “3 zakondan gagauz paketı” Zakonnarı zapa koyulsun.

Miringa geldi birkaç kişi Gagauziyadan da tribunadan islää hem datlı sucuk için söledilär. Mitingçılar onnarı büük tantanalıklan hem selemnamaylan karşladılar.

Polițiyaya görä mitingta 5 binä yakın insan pay aldı.

miting_1_

BİR CUVAP YAZIN