neokinetica

18.03.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 3168 KERÄ BAKILMIŞ

Mediţina reabilitaţiyasında komplekslı izmetlär şindi Moldova Respublikasında da!

neokinetica_logoNeokinetica eni mediţina merkezindä:
1. Mediţina reabilitaţiyasında Evropa standartlarına görä komplekslı izmetlär.
2. Reabilitaţiya mediţinasında en islää speţialistlär.
3. İnsult, operaţiya yada eklerinizin çeşitli travmalarından sora Neokinetica mediţina merkezindä Canabinizlerä teklif ediler en faydalı hem efektli reabilitaţiya programaları.
4. Sade bizdä bel kemikleri arası grıja operaţiyasız ilaçlanêr.
5. Çiçek ayın (aprel 30-dan) kineziterapevtın parasız konsultaţiyasına şindi yazılın. Telefon: 0 22 103 103.

neokinetica_antigravitMediţina reabilitaţiyasında Evropa standartlarına görä komplekslı izmetlär
Büünkü günädän Moldovada reabilitaţiya mediţinası uurunda kimsey bir erdä komplekslı izmetlär hastalara vermäzdi. Neokinetica mediţina merkezi bu işi becerdi. Kişinevun Çokana rayonunda bulunan eni binada reabilitaţiya mediţinası uurunda en islää speţialistleri çalıştırıp, reabilitaţiya için cat eni hem son tehnologiyalı oborudovaniyayı kullanıp, Neokinetica mediţina merkezi en aar travmalardan sora sizi, komplekslı izmetlärlän, ayaa koyacek.

Reabilitaţiya mediţinasında en islää speţialistlär
Neokinetica mediţina merkezindä reabilitaţiya mediţinası uurunda en islää speţialistlär çalışêrlar: profesorlar, bilim doktorları, Evropanın en islää klinikalarında staj görän speţialistlär.

neokinetica_usaklarİnsult, operaţiya yada eklerinizin çeşitli travmalarından sora Neokinetica mediţina merkezindä Canabinizlerä teklif ediler en faydalı hem efektli reabilitaţiya programaları
Neokinetica mediţina merkezindä herbir hastaya deyni ayırı reabilitaţiya programası kullanılêr.
İnsult, operaţiya yada eklerinizin çeşitli travmalarından sora reabilitaţiya mediţinası uurunda komplekslı izmetlär veriler. Bu verer kolayını en kısa zamanda ayaa kalkmaa hem soţial yaşamanızı ilerletmää.

Sade bizdä bel kemikleri arası grıja operaţiyasız ilaçlanêr
Neokinetica mediţina merkezindä bel kemikleri arası 1 hem 2 stadiyalı grıja operaţiyasız ilaçlanêr.
Bu stadiyaların simptomnarı – belinizdä sancılar hem o sancıların ayaklarınıza uzaması.
Bu hastalıı ilaçlamaa deyni Neokinetica mediţina merkezindä şu terapiyalar kullanılêr:

a) fizproţedura (fizproţedurada 3 adım var:  1. interferent toku – sancıyı kaldırma efektı için; 2. TENS – kasların spazmalarını almaa deyni; 3. LAZER – azma karşı efekt için);

b) manual terapiyası – güüdenin bütün kasların doorudulması için;

c) David Spine Concept – güüdenin bütün kasların tonusunu dengelemäk için (David Spine Concept – Moldovada şindiyadan benzerisi olmayan diagnostika hem reabilitaţiya sisteması. Bütünnä bel kemiinin, beldän taa ensä kökünädän, kompyutorlu uzatma hem protokollu reabilitaţiya kolaylıını verer).

neokinetica_diteSade bu Merkezdä “Anti-Gravity Teadmill” (gravitaţiyaya karşı örümäk yolu) tertipi var – insulttan, travmadan hem operaţiyadan sora dizlerin, kalçaların hem belin reabilitaţiyası için.

Uşak bölümü

Neokinetica mediţina merkezindä uşakların reabilitaţiyası için ayırı bir bölüm kurulu. Bu bölümdä uşakların taa duuma günündän beeri dooru büümesindä hem reflekslarına profilaktika yapılêr.
Kalan uşaklara deyni ortopediya, operaţiya sonu, nevrologiya hastalıkların ilaçlaması, kendinä gelmesi yada kendi başına soţializaţiyaya maximum adaptaţiya yapılêr.

neokinetica_Eugen AgapiiEvgeniy AGAPİİ, bilim Doktoru, baş kineziterapevt, Neokinetica mediţina merkezin kineziterapiya bölümün öndercisi. Zanaatı – bel kemii reabilitaţiyası.
Kineziterapevt – bu reabilitolog, masajist hem ilaçlamak gimnastikasında usta. Bu insan biler nicä, kullanıp gimnastikanın çeşitli kolaylıklarını, yardımcı olmaa güüdeyä ensemää o hastalıı, ani zorladêr kıpırdatmak hem örümäk funkţiyalarını.

Bu doktora, hastalıklara diagnostika yapmaa deyni, diil lääzım ne priborlar, ne da tertiplär. Kasların, sinirlerin, eklerin, damarlarda kan örümesinin hem energiya akıntıların durumuna görä kineziterapevt annêêr insanın psihoemoţiya sferasını hem iç organnarının durumunu.

Neokinetica merkezi çalışêr: Pazertesi – Cumaa saat 8:00 – 21:00 arası.
Neokinetica mediţina merkezinnän baalantı kurmaa deyni:
Hotline:+373 22 103 103
E-mail: info@neokinetica.md
www.neokinetica.md
Adres: Chşinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 33/3. 

(Material reklama maanasında verili)

 

BİR CUVAP YAZIN