duun_sergisi_kurtcu

23.01.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 455 KERÄ BAKILMIŞ

Merkez “Düün patretleri odası”na döndü

Ukrayınanin Kurtçu (Vinogradovka) küüyündä bulunan Odesa bölgesinin gagauz kultura Merkezin muzey odası Büük ayın (yanvar) 21-dä birkaç günä oldu “Düün patretleri odası”. Bölä adlan burada sergilendi küüdä toplanan en eski düün patretleri.

Sergi bir gözäl toplantı dernäännän açıldı, angısı gösterdi, ani aylä – o yaşamanın temeli. Burada annadıldı ne önemnilik var aylä düzmesindä, zerä aylä kurması – o bir büük cuvapçılık yaşamakta.

Sergi açılışnda dernektä taa bir kerä annattık düün adetlerini, angıları kurulmuş zamanın zamanında. Uurladık dernää adetlän, angısını gagauzlar bakardılar 50-60 yıl geri, sesledik nicä şindiki zamanda götürerlär düünü gagauzlar. Denkleştirdik evelki hem büünkü adetleri. Baktık düün adetini şindi dä hep ölä götürerlär mi, osaydı o adetlerdä var diişilmeklär mi?

Gençlär annadêrlar, ani savaşêrlar adetlerä göra düünü yapmaa. Taa yaşlı insannar da annatılar, ani savaşêrlar gençlerä nasaat vermää, deyni adet kullanılsın, nekadar var kolayı, taa yakın evelki zamannara.

Bölä da annatmaklar vardı: neredä dä bulunmasalar gagauzlar, angı devlettä da yaşamasınnar, düünneri savaşêrlar götürmää gagauz adetlerinä görä.

Hepsini pek meraklandırdı düün patretleri, ani bu gün sergelendi Merkezimizdä Onnarda biz gördük o gözäl gelinnik fistannarını, o güvelik rubaları, o donaklıkları, angıları mutlak vardı gelindä hem güvedä.

Sergimizdä en eski düün patretleri 1930-cu yıllardan. En eni – 2009-cı yıldan.

Bizim neetimizdi – Merkezimizä deyni bulmaa en evelki düün gelinniklerini. Biz onnarı bulduk. Elbetki – onnar da hep ölä gözäl, meraklı, kıvrak, nicä da şindiki zamanın gelinnikleri.

Bizim borcumuz korumaa adetleri, üüretmää gençleri, terbietmää sevgi, saygı, hatır, şannık gagauz halkına, onun adetlerinä! Halizdän: Aylä – yaşamanın temeli!

Olga KULAKSIZ, Odesa bölgesinin gagauz kultura merkezin başı

BİR CUVAP YAZIN