cavusoglu_moldova_18_11_2021 (0)

19.11.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 872 KERÄ BAKILMIŞ

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU: Ekonomika alış-verişinä hem investițiya alanına urgu yaparak, Moldovaylan işbirliindä eni keezlerimizi belli ettik

Kasımın 18-dä Moldovaya ofițial vizitlan bulunan Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU buluştu Moldova Respublikasının vețe-prim-ministrusu, dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusunnan Niku POPESCUylan, Parlament spikerınnan İgor GROSUylan, Moldova prim-ministrusunnan Nataliya GAVRİLİȚAylan hem Moldova Prezidentı Maya SANDUylan.

Görüşmelär sırasında Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU hem Moldovanın öndercileri incelendilär politika, ekonomika, alış-veriş, kultura, cümne hem taa başka uurlarda soruşları, ani iki memleket arasında önemli kertiktä bulunêrlar.

Herbir buluşmada, Moldova tarafı ayırı-ayırı şükür etti Türkiye Respublikasına hem bütün türk halkına o büük yardımanar için, ani Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) aracılıınnan yapılêrlar Moldovada üüredicilik, saalık hem çevrä alannarında yapılêrlar. Moldova tarafı ayırıca şükür etti Türkiyenin burayı saalık uurunda yapılan yardımnar için, ani bu zor COVİD-19 saygımı zamanında fayda getirdi Moldovanın: Gagauziyanın hem Pridnestrovyanın insannarına.

Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Moldova Respublikasının vețe-prim-ministrusu, dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusunnan Niku POPESCUylan buluşmada, urguladı: “Ekonomika alış-verişinä hem investițiya alanına urgu yaparak, Moldovaylan işbirliindä eni keezlerimizi belli ettik”.

Bu buluşmada Bakan Mevlüt ÇAVUŞOĞLUylan ministru Niku POPESCU hem buluşmada pay alan iki tarftan da delegațiyalar alış-veriş, ekonomika hem investițiya bakışından moldo-türk strategiyalı işbirlii yolları incelendi hem iki devletteki dışişleri ministerliklerin arasında 2022-2023 yıllara konsultațiya planı imzalandı.

Vizit zamanında karar alındı en yakın vakıtta Moldovada yapmaa Türkiye hem Moldova arasındakı Ekonomika işbirliindä pravitelstvolar arası ortak Komisiyanın toplantısını.
cavusoglu_moldova_18_11_2021 (5)
cavusoglu_moldova_18_11_2021 (4)
cavusoglu_moldova_18_11_2021 (2)

Fotolar: parlament.md, www.facebook.com/kisinevbe

BİR CUVAP YAZIN