arabaci_1

11.12.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, KİŞİLÄR, KULTURA, RESİMCİLİK BÖLÜMÜ, 1354 KERÄ BAKILMIŞ

Mihail ARABACI ana tarafının gözelliini annadêr

Kırım ayın (dekabri) 8-dä Komrat regional resim Galereyasında açıldı Gagauziyanın şannı resimcisinin Mihail ARABACInın resim sergisi «Колорит моего края». Bu sergi baaşlandı resimcinin 60-cı yaşına, ani tamamnandı Canavar ayın (oktäbri) 15-dä.

Sergidä insan önünä çıkarıldı resimcinin 60-tan zeedä resimneri, angılarının arasında peyzajlar, natürmortlar, patretlär, anılmış avtorların resimnerinin kopiyaları.

Mihail ARABACI utancak hem pek talantlı bir insan. Te ne onun için yazdı 2013-ci yılda Todur ZANET: “Gagauz resimcilerin arasında o bir güneş gibi şılêêr. Gülär üzlü hem şen ürekli bir insan – bölä fikir herkerä peydalanêr, açan onunnan buluşêrsın… Onun yaratmaları gagauz incäzanaatında ayırı bir er kaplêêr. Dünneyin angı köşesindä dä bulunmasan, onun resimnerini görüncä, hemen oun yaratmak ustalıını hem becerikli stilini tanıyêrsın. O yaratmalarda tarafımızın, insannarımızın hem küülerimizin ruhu uçêr, peyzajlardan da topraamızın hem kırlarımızın gözellii eseer”.
arabaci_2

Resimci olarak Mihail ARABACI kendi resimnerinnän pay aldı çeşitli halklararası sergilerdä. Onun yaratmalarını satın aldılar muzeylär hem özel insannar Türkiyedän, Franţiyadan, Germaniyadan, Rusiyadan, Moldovadan. Onun yaratmaları girdi erindeki hem halklararası kataloglara.

Resimcilik uurunda uzun yıllar verimni hem başarılı çalışmaları için 2017-ci yılda Mihail ARABACIya verildi Gagauziyanın “Mihail ÇAKİR” ordenı.

BİR CUVAP YAZIN