LULENOV_İvanVasilyeviç

01.03.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 141 KERÄ BAKILMIŞ

“Mihail Çakir” ordenını hak edän İvan Vasilyeviç LÜLENOV

2021-ci yılın Küçük ayın (fevral) 18-dä Gagauziya Başkanın elindän ödülleri kabledennerin arasında vardı Komrat muzıka şkolasının eski direktoru, pedagog hem pek islää bir insan İvan Vasilyeviç LÜLENOV, angısına “Mihail Çakir” ordenı verildi.

Bu adam için isteerim taa derindän birkaç laf sölemää, zerä Canabisi ömürünün taa çok payını baaşladı muzıkaya hem gençlerä muzıka dünnääsını açmak izmetinä, 45 yıl işleyip Komrat muzıka şkolasında. O 45 yıldan 20 yıl da şkolanın direktoruydu, angısı onun çorbacılıı altında oldu Moldovanın en islää muzıka şkolaların birisi, neyi gösterer o çok üüsek ödüllär, ani şkola üürencileri tarafından kazanıldı respublikadakı hem halklararası konkurslarda, nereyi onnar katılardılar.

Kendisi cömert hem gülär üzlü olduu için, becerdi muzıka şkolasında toplamaa hem birleştirmää profesional bir kolektivı, angısınnan bilä, en zor vakıtları aşıp, şkolayı en üüsek uura getirdi. Bu uurdan aşaa inmeyip, ozaman da, açan şkolanın eni binası yapılardı da, var nicä demää, ani may sokakta lääzımdı üüretmä proțesını ilerletmää, Canabisi çalıştı, ani bu şkolada açılsın zanaatlar, neredä uşakları üürederlär gagauz milli instrumentlarında da çalmaa.

Şkolanın prestijı büüdükçä burayı konțertlarlan başladılar gelmää anılmış gagauz, moldovan, rus, bulgar kompozitorları hem şkolayı başaran muzıkantlar, göstereräk kendi ustalıklarını hem vereräk uşaklara hem da burada brakarak cannarının birär parçacıklarını.

İvan Vailyeviç LÜLENOV, kompozitor olarak, katıldı Gagauziyanın “GAGAUZLUK” Cümne Birliin tarafından hazırlanan hem gagauz kulturasının altın fondu olan “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” Proektına (bak: http://anasozu.com/bu-kiyatlar-gagauz-kulturasinin-altin-fondu/). Burada Canabisi söktü hem notalara koydu gagauz halk türkülerini, ani proektın kiyatlarında tiparlandı.

Biz kutlêêrız Canabisini bu büük ödüllän hem dileriz kendisinä saalıklan uzun ömür.

Akademik Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN