Cakir_konferentiya

13.09.2018, tarafından yazılı , BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ, CÜMNE BÖLÜMÜ, 750 KERÄ BAKILMIŞ

Mihail ÇAKİR hakkında bilim konferențiyası

Ceviz ayın 10-da Moldova-Kişinev Mitropoliyasının Sinod zalında oldu bir bilim konferențiyası «Протоиерей Михаил Чакир – просветитель и религиозный деятель Бессарабии», ani adandı Gagauzların hem bütün dünnä aydınnadıcısının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin  (27.04. [eniycä 09.05] 1861– 08.09.1938) ölümündän 80-ci yılına.

Konferențiyanın başında Ay-Boba Mihail ÇAKİRin mezarına gidildi, orada dua yapıldı hem mezara çiçek koyuldu.

Götürdülär konferențiyayı Bütün Moldova hem Kişinev Mitropolitı VLADİMİR, Dr. Viktor ȚVİRKUN hem Dr. Oktavian MOŞİN. Bundan kaarä konferențiyada pay aldılar Gagauziya Başkanın hem İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı Vadim ÇEBAN, Gagauziyadan popazlar, Moldova bilim Akademiyasının gagauzovedeniye bölümün işçileri, Gagauziyanın Bilim-araştırma Merkezin zaametçileri.

Bilim konferențiyasına yollandı 39 doklad, angılarının arasında vardılar Dr. Vitaliy SIRF, Dr. Nikolay TERZİ, aarıştırmacı Georgiy KIŞLALI hem başkaların dokladları da.

Not. Konferențiyayı ortak hazırladılar Bütün Moldova hem Kişinev Mitropoliyası, Gagauziya İspolkomu hem Moldova Bilimnär Akademiyasının Milli Varlıı İnstitutu.

BİR CUVAP YAZIN