mihail_cakir

27.04.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, KİŞİLÄR BÖLÜMÜ, 1575 KERÄ BAKILMIŞ

Mihail ÇAKİRin duuma günündän 158 yıl tamamnandı

2019-cü yılın Ciçek ayın 27-dä gagauzların apostolunun, büük aydınnadıcısının, dünnää uurunda bilim hem klisä adamının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04. [eniycä 09.05] 1961– 08.09.1938) duuma günündän 158 yıl tamamnandı.

Te ne yazdilar Mihail ÇAKİR için Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO hem Akademik Todur ZANET:

Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO: Herliim moldovannar için Mihail ÇAKİR Basarabiyanın altın kiyadına yazılıdıysa, Moldovanın üülen tarafında yaşayan vatandaşlarımıza, gagauzlara deyni, o halizdän bir apostol oldu”.

Akademik Todur ZANET: “Aydınnadıcı Ay-Boba Mihail ÇAKIR gagauzların dilindä hem kulturasında, istoriyasında hem bilimindä, dinindä, herbir gagauzun üreendä hem canında ayırı bir er kaplêêr. Bir şüpesiz var nicä demää: herliim büünkü gagauzlar varsa, hem onnarın gagauzluu yaşarsa, bu gagauzların apostolunun, Ay-Boba Mihail ÇAKİRin Allahtan yollanan vergisinnän hem zaametinnän korundu”.

BİR CUVAP YAZIN