bibliotekacilar_lulenova

17.11.2017, tarafından yazılı , KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 471 KERÄ BAKILMIŞ

Milli bibliotekalar Antalyada Asoţiaţiya kurdular

Canavar ayın 30-dan Kasım ayın 2-dan Türkiyenin Antalya kasabasında Türk dünnäsı Milli bibliotekalar Asoţiaţiyasının kurmasınnan ilgili toplantı oldu, angısı geçti TÜRKSOY hem TİKA kuruluşların yardımınnan.

Toplantıda pay aldılar 12 devlettän (Azerbaycan, Başkurdistan (Rusiya Federaţiyası), Bosniya hem Greţogovina, Gagauziya (Moldova), Kırgızistan, Kosova, Makedoniya, Mongoliya, Poyraz Kıbrız (KKTC), Saha Yakutiya (RF), Tataristan (RF), Türkiye) Milli bibliotekaların temsilcileri.

Toplantıya katılannarın önündä kutlama hem selemnama sözünnän nasaat etti Türkiye Respublikasını Kultura Ministrusunun yardımcısı Ömer ARISOY.

Bu toplantıda pay alan Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın bibliotekalar bölümünün başı Evgeniya Georgievna LÜLENOVA annattı Gagauziya bibliotekaların işlemesi için hem baaşladı Türkişye milli bibliotekasına kimi gagauz yazıcıların kiyatlarını.

Toplantının sonunda kabledildi “Türk dünnäsı Milli bibliotekaların Asoţiaţiyası” kurulmasınnan ilgili dokumentlar hem annaşıldı, ani bu Asoţiaţiyanın baş ofisi Ankarada olacek.

BİR CUVAP YAZIN