bibliotekacilar Astanada_1

12.07.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1003 KERÄ BAKILMIŞ

Milli bibliotekaların öndercileri Astanada buluştular

EXPO 2017’ya ev saabilii yapan Kazakistanın başkasabasında Astanada 2017-ci yılın Kirez ayın (iyün) 26-27 günnerindä “Okuyan dünnää – okuyan millet” başlıında halklararası simpozium yapıldı, angısında çeşitli kuruluşlardan temsilcilär, milli bibliotekaların öndercileri hem muzeylerin direktorları pay aldılar.

“Okuyan dünnää – okuyan millet” simpoziumunu, Kazakistan kultura hem sport Ministeriin yardımınnan, hazırladı Kazakistan Milli bibliotekası. Bu simpoziumda TÜRKSOY da, her yılı gibi, bu yıl da “Türk dili konuşan devletlär Milli bibliotekaların başkanlarının halklararası konferenţiyası”ın 5-ci toplantısını yaptı.

Toplantıya, katıldılar Azerbaycan Milli bibliotekası başkanı Kerim Tahirov, Kazakistan Milli bibliotekası başkanı Umithan Munalbayeva, Kırgızistan Milli bibliotekası başkanı yardımcısı Gulnara Baytakova, Türkiye Milli bibliotekası başkanı Zülfü Toman, Başkurdistan (RF) Milli bibliotekası başkanı yardımcısı Lusiya İlyasova, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın bibliotekalar bölümünün başı Evgeniya Georgievna Lülenova, Saha Yakutiya Milli bibliotekası başkanı yardımcısı Mariya Andreyeva, Tataristan (RF) Kazan Devlet Universitesi bilim bibliotekası başkanı yardımcısı Yuliya Leksina, Azerbaycan Milli istoriya muzeyin başkanı Naile Velihanlı, Azerbaycan Atatürk Merkezi başkanı Nizami Ceferov hem başkaları, bildirer TÜRKSOYun haber merkezi.
bibliotekacilar Astanada_2

İki gün sürtän simpoziumda “Kultura hem toplum: bilgi inovaţiyalarında enilik hem kolaylık”, “Bibliotekalar arasında kulturaarası ilişkilär baalantılarında modern dijital tehnologiyaları”, “Uşak literaturası hem büünkü üüredicilik: tendenţiyalar hem eni perspektivalar”, “Bibliotekaların hem muzeylerin cümne-kultura ömüründä rolleri”, “Neçin biz okuyêrız?”, “XX-ci üzyıladan türkdilli kaynaklar” hem başka temalarda dokladlar okundu.

Türk dili konuşan devletlär Milli bibliotekaların başkanlarının 5-ci halklararası konferenţiyasında, ani yapıldı 2017-ci yılın Kirez ayın 27-dä , pay alannar paylaştılar ölä konularlan, nicä: eni informaţiya vakıdında bibliotekaların hem arhivların işlemesi, bibliotekacıların ustalıını üüsekletmektä eni modellär, çalışmalarda dijital tehnologiyaların kullanılması, uşaklar hem gençlär için büünkü literaturaylan işlemäk hem başka.

Simpoziumda Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın bibliotekalar bölümünün başı Evgeniya Georgievna LÜLENOVA okudu dokladı «История создания и роль библиотек в Гагаузии в развитии и продвижении гагаузской культуры» (“Gagauziya bibliotekalarının kurulmak istoriyası hem gagauz kulturasının ilerlemesindä hem önä geçmesindä onnarın rolü” – gagauzça çevirmesi “Ana Sözü”) hem  baaşladı Kazakistan Milli bibliotekasına 16 gagauzça kiyat hem CD disk. Baaşışların arasında vardılar Dionis TANASOGLUnun “Uzun kervan” romanı, Mariya KÖSEnin “Bozbey tamızlıı” kiyadı, Mihal EMİNESKUnun hem Grigori VİERUnun gagauzçaya çevirili peetleri, “Ana Sözü” gaetasının birkaç sayısı, gagauz türkülerinnän CD disklar hem başka.

“Okuyan dünnää – okuyan millet” simpoziumunu çerçevesindä burada TÜRKSOY tarafından “Türk dünnääsının renkleri” adlı bir patret sergisi düzennendi.

BİR CUVAP YAZIN